Gdańsk 19 °C
 • Pomoc dla niepełnosprawnych
 • kontrast Kontrast
  Change language Sprache ändern изменить язык Zmień język

  Jest wielka szansa na porozumienie ponad podziałami!

  2021-09-30, 10:00

  Główne zdjęcie
  Przedstawiciele branży lotniczej pełni nadziei po dyskusji w Sejmie o opłatach nawigacyjnych.

  29 września 2021 roku w Sejmie RP odbyło się posiedzenie Podkomisji stałej do spraw transportu lotniczego, na którym omawiano planowane podwyżki opłat nawigacyjnych dla linii lotniczych (trasowej i terminalowej). 

  Podczas kilkugodzinnej, merytorycznej dyskusji głos zabrali: Sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego dla RP Marcin Horała, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, a także przedstawiciele regionalnych portów lotniczych, linii lotniczych, biur podróży, przemysłu około lotniczego oraz licznie zgromadzeni posłowie.

  Wynikiem kilkugodzinnej, dobrej dyskusji była deklaracja Przewodniczącego Podkomisji o złożeniu poprawki do procedowanego obecnie w Sejmie RP budżetu państwa na rok 2022, która uwzględniać będzie dofinansowanie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w celu zlikwidowania niedoboru środków tej agencji wynikłych z pandemii Covid-19.

   

  Po wysłuchaniu wystąpień wielu posłów różnych opcji politycznych, mam nadzieję, że jest bardzo duża szansa na osiągnięcie porozumienia ponad podziałami, które pozwoli na dofinansowanie PAŻP z budżetu państwa i nieobciążanie linii lotniczych, a tym samym pasażerów dodatkowymi podwyżkami. Dzięki takiemu rozwiązaniu wygrają wszyscy: rząd, opozycja, cała branża lotnicza, a przede wszystkim pasażerowie.

  Tomasz Kloskowski Prezes Portu Lotniczego Gdańsk

   

  Polska Agencja Żeglugi Powietrznej pobiera dwie opłaty związane z zapewnieniem służb żeglugi powietrznej w Polsce. Są nimi: opłata terminalowa (ang. Terminal Navigation Charges), czyli stawka pobierana przez PAŻP za obsługę samolotów podczas startu i lądowania na każdym lotnisku oraz opłata trasowa (ang. Enroute Navigation Charges) pobierana za każdy lot samolotu w przestrzeni powietrznej kontrolowanej przez służby kontroli ruchu lotniczego (uzależniona od pokonywanego dystansu w przestrzeni powietrznej).
   

  Zobacz najnowsze