Gdańsk 11 °C
 • Pomoc dla niepełnosprawnych
 • kontrast Kontrast
  Change language Sprache ändern изменить язык Zmień język

  LOT wstrzymał wszystkie rejsy

  2010-04-20, 00:00

  LOT wstrzymuje wszystkie swoje rejsy do 20 kwietnia, do północy

  Warszawa, 20 kwietnia 2010, godzina 12:00

  LOT podjął decyzję o wstrzymaniu lotów do 20 kwietnia br., do północy. 

  Sytuacja atmosferyczna nad Europą wciąż pozostaje niestabilna. Pomimo czasowego otwarcia poszczególnych fragmentów przestrzeni powietrznej nad Europą wciąż nie wyklucza się ich ponownego zamknięcia. Wprawdzie obserwuje się stopniowe zmniejszanie ilości pyłów wyrzucanych do atmosfery przez wulkan na Islandii, jednak jest on nadal w znacznych ilościach obecny w atmosferze, a co za tym idzie również w strefie, w której odbywają się starty i lądowania samolotów.

  Bez jednoznacznej decyzji polskich władz lotniczych LOT nie będzie mógł podjąć ryzyka związanego z rozpoczęciem lotów. Do tej pory Polska Agencja Żeglugi Powietrznej i Urząd Lotnictwa Cywilnego nie wypracowały jednoznacznego, spójnego stanowiska w sprawie wznowienia ruchu lotniczego i bezpieczeństwa lotów. W PLL LOT wszelkie decyzje podejmowane są w oparciu o bieżące informacje meteorologiczne oraz komunikaty polskich i światowych władz lotniczych. Nadrzędną wartością jest jednak dla nas bezpieczeństwo Pasażerów i dopóki nie będzie pewności, co do możliwości jego zapewnienia żaden samolot LOT-u nie wystartuje z lotnisk krajowych i zagranicznych.

  Wszystkich Pasażerów prosimy o cierpliwość oraz by nie udawali się na lotniska i śledzili informacje na stronie www.lot.com

  Zobacz najnowsze