Gdańsk, 13OC

calendar_today 2019-10-02, 15:00 person

A A A

Marszałek przekazał samorządom dodatkowe pieniądze unijne

Uroczystość wręczenia symbolicznych czeków odbyła się w Porcie Lotniczym Gdańsk. Odebrali je prezydenci Gdańska, Gdyni i Sopotu. Z pieniędzy dziś przyznanych miasta dopłacą do rozbudowy kilku węzłów integracyjnych i realizowanych już modernizacji energetyczych budynków.

Dodatkowe pieniądze z Unii Europejskiej dla samorządów pojawiły się w związku z różnicami w kursach walut. W skali całego województwa do wielu samorządów trafi dodatkowo prawie 80 milionów złotych, w tym do Trójmiasta  prawie 40 milionów. Z pieniędzy tych zostaną dokończone realizowane już inwestycje.

Gdańsk otrzymał: 17.114.438,00 zł na węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej oraz 1.031.668,00 zł  na kompleksową modernizację energetyczną budynków oświatowych oraz sportowych. 

Gdynia otrzymała: 14.575.861 zł na utworzenie węzła integracyjnego transportu publicznego przy przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej – Gdynia Karwiny, 589.794,00 zł na kompleksową modernizację energetyczną budynków komunalnych mieszkalnych i 2.215.786,00 zł na rozwój szkolnictwa zawodowego, w tym budowę, przebudowę i rozbudowę infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie.

Sopot otrzymał 4.446.330,00 zł na budowę węzła integracyjnego Sopot – Kamienny Potok wraz z trasami dojazdowymi i 211.275,00 zł na kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej. 

Port Lotniczy Gdańsk jest spółką, której współwłaścicielami są samorządy: województwa pomorskiego, Gdańska, Sopotu i Gdyni.

Było nam miło gościć naszych współwłaścicieli na terenie lotniska.


 

Kontakt