Gdańsk 19 °C
 • Pomoc dla niepełnosprawnych
 • kontrast Kontrast
  Change language Sprache ändern изменить язык Zmień język

  Obowiązkowa kwarantanna dla niezaszczepionych przylatujących do Polski. AKTUALIZACJA

  2021-10-30, 08:00

  Główne zdjęcie
  10 dni kwarantanny dla podróżnych powracających do Polski spoza Strefy Schengen i spoza Unii Europejskiej, którzy nie są zaszczepieni lub nie są ozdrowieńcami. Wyjątek stanowią powracający z Turcji, dla których ustanowione zostały podobne zasady jak dla podróżnych ze strefy Schengen i Unii Europejskiej. AKTUALIZACJA

  Aktualizacja 30 października 2021

  Rząd przedłużył obowiązujące przepisy do 30 listopada 2021.

  Aktualizacja 1 października 2021

  Rząd przedłużył obowiązujące przepisy do 31 października 2021. 

  Aktualizacja 31 sierpnia 2021

  Rząd przedłużył obowiązujące przepisy do 30 września. 

  Informacja z 11 lipca 2021

  W rozporządzeniu polskiego rządu zapisano, że 10 dniowa kwarantanna, z której można się zwolnić testem dopiero po 7 dniach, dotyczy podróżujących z państw nienależących do strefy Schengen lub niebędących państwami członkowskimi Unii Europejskiej, za wyjątkiem Turcji. Z kwarantanny są zwolnieni wszyscy podróżujący, o ile są zaszczepieni lub przechorowali koronawirusa nie dawniej niż pół roku od podróży. 

  7-10 dniowa kwarantanna nie dotyczy osób podróżujących z następujących krajów: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy, Szwajcaria. Muszą być jednak zaszczepieni, być ozdrowieńcami lub wykonać test 48 godzin przed przylotem do Polski lub zwolnić się z kwarananny testem wykonanym 48 godzin po przylocie do kraju.  Podobnie są traktowane podroże z krajów Unii Europejskiej, które nie są w Strefie Schengen, to jest z Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Irlandii i Rumunii, a dodatkowo także z Turcji. Aby po przylocie z tych państw nie zostać objętym obowiązkową 10 dniową kwarantanną, należy wykonać test na koronawirusa przed przyjazdem do kraju, w ciągu 48 godzin od wyniku do przekroczenia granicy lub zwolnić się z kwarantanny testem wykonanym 48 godzin po wylądowaniu w Polsce. 

  Zwolnione z kwarantanny są osoby zaszczepione pełną dawką szczepionki na koronawirusa, jeśli upłynęło 14 dni od podania ostatniej dawki oraz ozdrowieńcy, którzy przechorowali Covid nie dalej niż 6 miesięcy od podróży i mają na to zaświadczenie. 

  Rząd wprowadził rozwiązanie dotyczące osób podróżujących przez Polskę. Zwolnił z obowiązkowej kwarantanny przylatujących do naszego kraju, którzy mają bilety lotnicze na dalszą podróż i wylecą za granicę w ciągu maksymalnie 24 godzin. Dotyczy to jednak podróżujących z krajów spoza Strefy Schengen i Unii Europejskiej, czyli wszystkich państw oprócz wymienionych: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy, Szwajcaria. 

  Nowe rozporządzenie wprowadza również zwolnienie z kwarantanny dla dzieci, które podróżują pod opieką przedstawiciela linii lotniczej ( tzw. Unaccompanied Minors). 

  Pasażer jest zobowiązany wypełnić elektroniczną kartę lokalizacji podróżnego na stronie www.gov.pl. W przypadku braku możliwości wypełnienia online, może to zrobić w samolocie w formie papierowej za pośrednictwem personelu pokładowego. 

  Zobacz najnowsze