Gdańsk 12 °C
 • Pomoc dla niepełnosprawnych
 • kontrast Kontrast
  Change language Sprache ändern изменить язык Zmień język

  Ogłaszamy nowy konkurs "Weekend w górach"

  2008-06-23, 00:00

  Nagroda główna to Pakiet dla 2 dwóch osób na przelot samolotem do Krakowa, wynajem samochodu i nocleg w hotelu w Krakowie. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału !

  Organizatorem konkursu "Weekend w górach" (zwanego dalej "Konkursem") jest Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy, ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk oraz Aero Invest Sp. z o.o. ul. Łucka 7/9 00-842 Warszawa.

  Konkurs trwa od 23.06.2008 do 31.07.2008, a wydanie nagrody głównej nastąpi do 1 października 2008 roku.

  1. Udział w konkursie mogą wziąć wyłącznie osoby, które w okresie promocji zakupiły dowolny bilet lub bilety lotnicze na www.airport.gdansk.pl oraz osoby pełnoletnie i zamieszkałe na terenie Polski. Uczestnikiem konkursu zostaje się z chwilą kupna biletu lub biletów.
  2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora. W konkursie nie mogą również brać udziału członkowie najbliższych rodzin osób wspomnianych powyżej (tj. ich małżonkowie, rodzice i rodzeństwo).

  Zadaniem uczestników konkursu jest kupno biletu lub biletów lotniczych łącznie o jak najwyższej wartości.

  Zwycięzcą konkursu zostanie 1 Uczestnik konkursu, który w czerwcu lub lipcu dokona zakupu biletu lub biletów lotniczych o jak najwyższej wartości.

  1. Nagroda główna:
  Pakiet dla 2 dwóch osób na przelot samolotem do Krakowa, wynajem samochodu i nocleg w hotelu w Krakowie.
  2. Fundatorem nagród są Aero Invest Sp. z o.o. Sixt Polska, Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy.

  Zwycięzca nagrody poinformowany zostanie o wygranej wiadomością zwrotną wysłaną na adres e-mail, który podał przy rezerwacji biletu.

  1. W ciągu 1 tygodnia od otrzymania wiadomości, zwycięzca zobowiązany jest przesłać wiadomość zwrotną zawierającą kontakt do osoby nagrodzonej. Jeśli tego nie zrobi nagroda przepada.
  2. Nagroda główna zostanie wydana w miejscu wskazanym przez Organizatora. Zwycięzca podpisze protokół odbioru nagrody potwierdzający dane osobowe i odbiór nagrody.
  3. Uczestnik Konkursu utraci prawo do otrzymania nagrody jeżeli: z przyczyny niezależnej od Organizatora nie odbierze Nagrody; lub odmówi podania danych koniecznych do przekazania nagrody.
  4. Organizator konkursu nie wypłaca ekwiwalentu pieniężnego zamiast wygranej nagrody.
  5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady Nagród. Odpowiedzialność tę ponoszą producenci Nagród.

  Organizator dokona rozliczenia podatku od nagród z właściwym Urzędem Skarbowym.

  Ewentualne reklamacje dotyczące przebiegu konkursu uczestnicy powinni zgłaszać na piśmie do 7 dnia po zamknięciu każdego etapu konkursowego i ogłoszenia na adres: Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy, ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk.
  Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nie uwzględnionych roszczeń w sądzie właściwym dla siedziby Organizatora konkursu.

  1. Regulamin jest dostępny na stronie www.airport.gdansk.pl|
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Konkursowego. Zmiany regulaminu zostaną opublikowane na stronach internetowych pod adresem www.airport.gdansk.pl Regulamin w zmienionej formie obowiązuje od momentu opublikowania na w/w stronie internetowej.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagrody prezentowanej w konkursie oraz do przesłania laureatom innej nagrody o tej samej wartości rynkowej, co nagroda prezentowana na www.airport.gdansk.pl

   

  Zobacz najnowsze