Gdańsk, 14OC

calendar_today 2011-10-06, 00:00 person Jan Administrator

A A A

Permanentny wzrost ruchu w Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy!

Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy obsłużył we wrześniu 2011 roku niemal 242 tys. pasażerów, czyli aż o 9% więcej niż we wrześniu 2010 roku! W ciągu dziewięciu miesięcy 2011 roku w Gdańsku obsłużono 1,88 mln pasażerów, co stanowi wzrost na imponującym poziomie 9% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.

„Kolejne miesięczne statystyki świadczą o doskonałej kondycji pomorskiego rynku przewozów lotniczych. Tak wysoki, a zarazem stabilny wzrost liczby obsługiwanych pasażerów pomaga nam przekonywać przewoźników o potencjale drzemiącym w naszym regionie. Dzięki temu z kolejnymi miesiącami możemy obserwować nie tylko coraz wyższe wartości ruchu, ale również rosnącą liczbę bezpośrednich połączeń z Gdańska ” – mówi Tomasz Kloskowski Prezes Zarządu Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy.

Kontakt