Gdańsk, 20OC

calendar_today 2019-10-28, 19:00 person

A A A

Pierwszy prawomocny, korzystny dla lotniska wyrok w sprawie OOU

Sąd w Gdańsku uznał, że właścicielowi mieszkania w Pieckach-Migowie nie należy się odszkodowanie za to, że jego lokal znalazł się w Obszarze Ograniczonego Użytkowania.

Właściciel domagał się od Portu Lotniczego Gdańsk przed sądem 26 tys. zł. Twierdził, że o taką kwotę zmniejszyła się wartość jego mieszkania, po tym jak Sejmik Województwa Pomorskiego, uchwałą z 29 lutego 2016 r, utworzył Obszar Ograniczonego Użytkowania (OOU) wokół lotniska. Sąd  Okręgowy w Gdańsku dziś ostatecznie oddalił powództwo w tej sprawie, wcześniej taką decyzję podjął także Sąd Rejonowy. Wyrok w tej sprawie jest prawomocny, a właściciel mieszkania z Piecek-Migowa będzie musiał zapłacić koszty procesów w obu instancjach w wysokości ponad 7.300 zł.

„Jesteśmy zadowoleni, że kolejne sądy, także w prawomocnych wyrokach wskazują, że nie każdemu, kto mieszka koło lotniska z założenia należy się odszkodowanie. Że fakt ten trzeba udowodnić faktycznym ograniczeniem w korzystaniu ze swojej nieruchomości i w wyniku tego spadkiem wartości. Mamy nadzieję, że kolejne wyroki w kolejnych sprawach także będą dla nas korzystne” – powiedział Tomasz Kloskowski prezes Portu Lotniczego Gdańsk. Od dzisiejszego orzeczenia nie przysługują już żadne środki zaskarżenia. Sprawa jest ostatecznie zakończona.
 

Kontakt