Gdańsk, 11OC

calendar_today 2020-01-30, 10:00 person

A A A

Podróże do Wielkiej Brytanii po brexicie

31 stycznia 2020 Wielka Brytania opuści Unię Europejską. Nic się nie zmienia w podróżowaniu na Wyspy.

Wielka Brytania nie należy do strefy Schengen. W przypadku wyjazdu do tego kraju pasażerowie przechodzą na lotniskach odprawę celną i kontrolę dokumentów. Do przekroczenia granicy potrzebny jest dowód osobisty lub paszport.
Sytuacja ta nie zmieni się po 31 stycznia. Obywatele państw należących do Unii Europejskiej i chcących wjechać do Wielkiej Brytanii nadal będą posługiwać się jednym z tych dokumentów. Władze zastrzegają, że sytuacja ta może ulec zmianie w ciągu 2020 roku i poinformują o tym z niezbędnym wyprzedzeniem. 

Kontakt