Gdańsk 8 °C
 • Pomoc dla niepełnosprawnych
 • kontrast Kontrast
  Change language Sprache ändern изменить язык Zmień język

  Powództwo o odszkodowanie przeciwko lotnisku oddalone

  2022-11-24, 12:00

  Główne zdjęcie
  Port Lotniczy Gdańsk nie musi płacić właścicielowi budynku w Kokoszkach za zapewnienie tzw. klimatu akustycznego, mimo że jego nieruchomość jest położona blisko portu, w tzw. strefie A Obszaru Ograniczonego Użytkowania.

  Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ oddalił w całości powództwo właściciela nieruchomości gruntowej w Kokoszkach, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w strefie A Obszaru Ograniczonego Użytkowania, w tym roszczenie o zapewnienie prawidłowego klimatu akustycznego. Gdański sąd oparł swoją argumentację na najnowszej uchwale Sądu Najwyższego, w której stwierdził, że „właścicielowi nieruchomości położonej w strefie ograniczonego użytkowania, o której mowa w art. 135 Prawa ochrony środowiska, nie przysługuje odszkodowanie w wysokości odpowiadającej kosztom zapewnienia w budynku znajdującym się na tej nieruchomości odpowiedniego klimatu akustycznego, jeżeli koszty te nie zostały poniesione".

  Właściciel nieruchomości w Kokoszkach nie dokonał rewitalizacji akustycznej swojej nieruchomości, nie poniósł kosztów zapewnienia warunków prawidłowej izolacji akustycznej, ani nawet nie planował takich prac wykonać. W stanie faktycznym wygranej przez Port Lotniczy Gdańsk sprawy istotne zatem było to, iż właściciel nieruchomości w Kokoszkach nie dokonał rewitalizacji akustycznej nieruchomości, nie poniósł kosztów zapewnienia warunków prawidłowej izolacji akustycznej, ani nawet nie planował takich prac wykonać. „W konsekwencji sąd wskazał, że już z literalnej treści przepisu art. 135 ust. 3 wynika, że szkodą są wyłącznie koszty poniesione w celu wypełnienia wymagań technicznych określonych w uchwale sejmiku dla istniejących budynków. Nie może zatem stanowić przedmiotu odszkodowania koszt, jaki właściciel nieruchomości musiałby ponieść, aby zrealizować warunki techniczne, przy braku działań z jego strony” – powiedziała adwokat Agnieszka Pachulska-Wandzilak z Kancelarii Kucel, Pachulska-Wandzilak i Partnerzy, reprezentująca lotnisko przed sądem.

  „Od początku zwracaliśmy uwagę, że orzecznictwo dotyczące roszczeń akustycznych ukształtowane w sprawach innych portów lotniczych prowadzi do swoistej patologii. Sądy zasądzały, a porty lotnicze zapłaciły miliony złotych odszkodowań w celu zapewnienia prawidłowego klimatu akustycznego w nieruchomościach, z czego jedynie promil właścicieli nieruchomości przeznaczył te pieniądze na podniesienie poziomu izolacyjności akustycznej nieruchomości" – powiedział Michał Kordel, specjalista ds. ochrony środowiska w Porcie Lotniczym Gdańsk.

  „Wypłacane przez porty lotnicze sumy odszkodowań służyły jako dodatkowe środki na wakacje, zakupy i inne dowolne cele. Wiemy o tym nie tylko z rozmów z mieszkańcami, ale także z badań przeprowadzonych dla lotniska Poznań-Ławica. Takie działania są oczywiście sprzeczne z celem odszkodowania przewidzianego w art. 135 Prawa ochrony środowiska. Wypłacane przez porty odszkodowania winny skutkować zwiększeniem ochrony akustycznej mieszkańców nieruchomości sąsiadujących z lotniskiem, a w konsekwencji chronić ich zdrowie oraz majątek, tj. spowodować, aby nieruchomości położone w Obszarze Ograniczonego Użytkowania nie traciły na wartości w związku z ewentualnym dyskomfortem akustycznym. Dlatego też ustawodawca tak zaprojektował system odszkodowań w związku z ponoszeniem kosztów zapewnienia warunków technicznych budynków, aby roszczenie przysługiwało wyłącznie jako zwrot kosztów poniesionych. Cieszymy się, że nasza argumentacja trafiła do gdańskiego sądu" – dodała adwokat Agnieszka Pachulska-Wandzilak. 
   

  Zobacz najnowsze