Gdańsk 19 °C
 • Pomoc dla niepełnosprawnych
 • kontrast Kontrast
  Change language Sprache ändern изменить язык Zmień język

  Preumowy podpisane

  2008-07-25, 00:00

  W ramach unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Zarząd Portu Lotniczego Gdańsk Sp. z o.o. podpisał w dniu dzisiejszym z Centrum Unijnych Projektów Transportowych preumowy na dofinansowanie rozbudowy i modernizacji Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy.

  W ramach unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Zarząd Portu Lotniczego Gdańsk Sp. z o.o. podpisał w dniu dzisiejszym z Centrum Unijnych Projektów Transportowych preumowy na dofinansowanie rozbudowy i modernizacji Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy. Podpisanie preumów jest zwieńczeniem pierwszego etapu procesu ubiegania się o dotacje z funduszy europejskich.

  Preumowy dotyczą dwóch projektów z listy głównej tego Programu Operacyjnego: „Budowa drugiego terminalu pasażerskiego wraz z infrastrukturą oraz rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej” i „Modernizacja infrastruktury po stronie airside” oraz projektów znajdujących się na liście rezerwowej: „Budowa nowego terminalu Cargo wraz z infrastrukturą” i „Modernizacja infrastruktury po stronie airside-kontynuacja”.

  Do najważniejszych zadań, pierwszego z głównych projektów, należą: budowa nowego terminalu pasażerskiego oraz przedterminalowa płytą postojową dla samolotów. Szacowana wartość całego projektu wynosi 284,4 mln złotych, a maksymalna kwota dofinansowania, zgodna z tzw. listą indykatywną POIiŚ, to 74,74 mln złotych.

  Drugi projekt, znajdujący się na liście głównej, obejmuje między innymi budowę: drogi kołowania, drogi patrolowo-technicznej, stanowiska do odladzania samolotów wraz
  z dedykowaną do tego płytą postojową oraz system odprowadzania wód opadowych
  z terenu całego lotniska. Szacowany koszt netto realizacji tego projektu wynosi 154,8 mln złotych, z czego 58,21 mln złotych może być finansowane ze środków POIiŚ.

  Wspomniane projekty są częścią rozpoczętego w 2005 roku długoletniego planu inwestycyjnego Portu Lotniczego o szacowanej ogólnej wartości ponad 500 mln złotych, którego realizacja przewidziana jest do końca roku 2015. Wartość dofinansowania, jaką Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy powinien uzyskać w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, wyniesie łącznie 132,95 mln złotych. Pozostała kwota potrzebna do sfinansowania długoletniego planu inwestycyjnego pochodzić będzie ze środków własnych Spółki. Dzięki wszystkim wspomnianym inwestycjom przepustowość gdańskiego portu lotniczego wzrośnie do 7 milionów pasażerów rocznie, najprawdopodobniej już w 2012 roku.
   

  Zobacz najnowsze