Gdańsk 18 °C
 • Pomoc dla niepełnosprawnych
 • kontrast Kontrast
  Change language Sprache ändern изменить язык Zmień język

  Rozbudujemy terminal

  2006-09-01, 00:00

  W dniu 1 września została podpisana umowa na rozbudowę terminalu pasażerskiego Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy wraz z niezbędną infrastrukturą w ramach projektu realizowanego z Funduszu Schengen nr SCH/05.02.03 (SCH/05.02.03.02 i SCH.05.02.03.03).

  "Modernizacja Terminalu Pasażerskiego w Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy w związku z dostosowaniem lotniska do wymogów Porozumienia z Schengen I Etap i II Etap - kontynuacja projektu "Dostosowanie Terminalu Pasażerskiego w Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy do wymogów Porozumienia z Schengen."

  Umowa została podpisana z firmą WARBUD SA, którą reprezentował Pan Jerzy Werle - Dyrektor Generalny, Członek Zarządu.
  Zgodnie z umową termin wykonania robót wynosi 6 miesięcy, natomiast wynagrodzenie za wykonanie całości umowy zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia 27 kwietnia 2006 r., ustalone zostało na kwotę brutto 9.243.105,52 złotych.

  Zobacz najnowsze