calendar_today 2019-06-21, 07:04 person

A A A

Rusza drugi przetarg na rozbudowę terminalu pasażerskiego

Zarząd Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy podjął decyzję o ogłoszeniu nowego przetargu na budowę pirsu terminalu pasażerskiego T2. Wcześniej unieważnił pierwszy przetarg, bo zgłoszone oferty były zbyt drogie.

Decyzja o nowym przetargu zapadła po trwającym niemal miesiąc dialogu technicznym, w którym wzięło udział czterech potencjalnych wykonawców inwestycji. „W przeprowadzonym przez nas dialogu z firmami, naszym priorytetem było, aby osiągnąć oszczędności, które nie wpłyną na jakość budowy. Jestem przekonany, że udało nam się osiągnąć założony cel” – powiedział Tomasz Kloskowski Prezes Zarządu Portu Lotniczego Gdańsk. Przypomnijmy, najniższa oferta przedstawiona w unieważnionym w połowie maja przetargu o około 30% przewyższała kwotę przeznaczoną na inwestycję. „Podczas rozmów z oferentami wytłumaczyliśmy przede wszystkim pewne aspekty i założenia zamówienia. Okazało się na przykład, że błędnie interpretowano kwestie dotyczące systemów nowej części terminalu. Oferenci obliczali stworzenie systemów dla całości terminalu, tymczasem nam chodzi tylko o wyposażenie dobudowywanej części i zestrojenie jej z istniejącą infrastrukturą.

Dodatkowo nie jest konieczne korzystanie wyłącznie z dostawców dotychczasowych systemów” – dodaje Kloskowski. Port Lotniczy Gdańsk zdecydował o wydłużeniu do 26 miesięcy czasu na realizację inwestycji. „Wcześniej założyliśmy 24 miesiące na budowę z dodatkową punktacją za skrócenie jej nawet do 18 miesięcy. Mamy sporo czasu na zrealizowanie tego projektu, także mogliśmy wydłużyć czas budowy do 26 miesięcy. Dzięki temu wykonawcy nie będą musieli uwzględniać w stawkach ofert kar umownych za przekroczenie terminu” - powiedział prezes gdańskiego lotniska. Do pierwszego przetargu na budowę pirsu, w maju 2019 roku, zgłosiły się cztery firmy budowlane: NDI,  Doraco, Hochtief i Budimex. Lotnisko zaplanowało, że na rozbudowę terminala przeznaczy 177 mln zł netto. Natomiast najtańsza zgłoszona przez NDI oferta opiewała na 239 mln. Pozostałe były wyższe: Hochtief wycenił swoje usługi na 279 mln, Doraco na 305 mln, a Budimex na 311 mln. Oferty różniły się także czasem realizacji: od 18 do 22 miesięcy. Dlatego Zarząd Portu Lotniczego Gdańsk podjął decyzję o unieważnieniu przetargu, a teraz ogłosił nowy. 

Dzięki rozbudowie terminalu pasażerskiego o dodatkowy pirs, gdańskie lotnisko zyska 16 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. Zostanie powiększona strefa centralnej kontroli bezpieczeństwa i kontroli paszportowej, rozbudowana zostanie hala odbioru bagażu, zwiększona będzie strefa Non- Schengen, wybudowane zostaną 2 wyjścia autobusowe. Planowana jest także rozbudowa sieci wewnętrznych dróg dojazdowych do lotniska. 
 

Kontakt