Gdańsk 19 °C
 • Pomoc dla niepełnosprawnych
 • kontrast Kontrast
  Change language Sprache ändern изменить язык Zmień język

  Ruszył kolejny przetarg!!

  2009-12-22, 00:00

  W dniu wczorajszym w Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy ruszył kolejny przetarg związany z realizacją długookresowego programu inwestycyjnego.

  Ogłoszony przetarg ma na celu wyłonienie wykonawcy zadania: „budowa zbiorników retencyjnych wraz z głównymi sieciami kanalizacji deszczowej oraz przepompowniami wód opadowych (zlewnia 3 i 4) w Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy”

  Zbiorniki retencyjne 3 i 4 obok punktu zlewnego nr 7, który stanowi część projektu nowego terminalu pasażerskiego, stanowią najważniejszą część systemu odprowadzania wód opadowych Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy. W zlewniach wody opadowe z terenu lotniska zawierające np.: środki przeciwoblodzeniowe ulegają niemal całkowitej biodegradacji (min.90%). Nowy system umożliwi również szybkie przeciwdziałanie degradacji środowiska w sytuacjach awaryjnych np. w przypadku wycieku paliwa.

  Rozbudowa lotniska związana ze zwiększeniem powierzchni utwardzonych takich, jak: budowa drogi kołowania, wydłużenie pasa startowego, budowa stanowiska odladzania, płyty postojowej samolotów oraz bazy technicznej spowodowała konieczność stworzenia systemu odprowadzania wód opadowych z powiększonej infrastruktury lotniskowej, przy maksymalnym poszanowaniu środowiska naturalnego. Dzięki nowemu systemowi odprowadzania wód opadowych możliwe będzie dostosowanie rozbudowanego Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy do wymogów dyrektyw UE dotyczących odprowadzania niebezpiecznych substancji do środowiska wodnego Wspólnoty.

  Zobacz najnowsze