Gdańsk 18 °C
 • Pomoc dla niepełnosprawnych
 • kontrast Kontrast
  Change language Sprache ändern изменить язык Zmień język

  Ruszył przetarg na "Masterplan"

  2009-11-27, 00:00

  Główne zdjęcie
  W dniu 24 listopada 2009 został ogłoszony przetarg na wykonanie Planu Ogólnego czyli tzw. Masterplanu w Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy.

  Masterplan będzie nie tylko dokumentem technicznym (głównie aspekty inżynieryjno-architektoniczne) lecz również biznesowym, opisującym kwestie operacyjne
  i marketingowe, pozwalające określić zakres strategii rozwoju lotniska. Planowanie rozwoju lotniska będzie odbywać się poprzez aktywny plan generalny umożliwiający lotnisku w sposób możliwie najefektywniejszy rozwijać jego działalność i wypełniać funkcje, które zostały mu przypisane oraz zapewni dalszą działalność zgodnie z krajowym i międzynarodowym prawem.
  Masterplan będzie podstawowym dokumentem dotyczącym rozwoju Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy w długookresowej perspektywie tj. umożliwi zaplanowanie
  i rozmieszczenie, a także skoordynowanie oraz hierarchizację najważniejszych inwestycji w ciągu najbliższych 25 lat, pozwalających dostosować Port Lotniczy do rosnących potrzeb transportowych regionu oraz w jego skomunikowaniu z resztą Unii Europejskiej.
  Masterplan przedstawiać będzie optymalizację ponoszonych nakładów inwestycyjnych
  i odpowiednie ukierunkowanie strategii działania Portu w odpowiedzi na dynamikę rynku przewozów lotniczych krajów Unii Europejskiej.

  Plan Ogólny jako strategiczny dokument, posiadający kluczowe znaczenie dla polityki inwestycyjnej Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy zawierać będzie, między innymi, kwestie dotyczące planu rozwoju lotniska, wymogów infrastruktury, czy analizy oddziaływania rozbudowy lotniska na środowisko oraz współpracy z innymi środkami transportu w regionie.

  * * *

  Projekt „Plan ogólny” współfinansowany jest przez Unię Europejska w ramach programu Transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T. Oprócz wspomnianego Planu ogólnego z programu TEN-T w ramach działania „Analiza długoterminowego dostosowania Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy, węzła TEN-T w północnej Polsce, do potrzeb transportu lotniczego”, Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy uzyskał środki na sfinansowanie projektów budowlanych i wykonawczych systemu odprowadzania wód opadowych z terenu lotniska oraz pozostałych elementów infrastruktury, których konieczność powstania wskazywać będzie Plan ogólny, jak również Audytu końcowego. Szacunkowa wartość całego (planowanego na lata 2008 – 2011) działania to 2 375 000 euro, natomiast wysokość współfinansowania ze środków TEN-T to 1 187 500 euro;

  * * *

  Dodatkowe informacje:


  Adam Skonieczny
  Kierownik Działu Analiz Ekonomicznych i Marketingu
  Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy
  tel. (58) 348-11-45
  a.skonieczny@airport.gdansk.pl

  Zobacz najnowsze