Gdańsk 1 °C
 • Pomoc dla niepełnosprawnych
 • kontrast Kontrast
  Change language Sprache ändern изменить язык Zmień język

  Sześć strategicznych inwestycji oddano do użytku w Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy

  2011-12-13, 00:00

  W dniu wczorajszym w Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy uroczyście otwarto sześć nowych inwestycji. Należą do nich: - Droga kołowania (czas realizacji 22 miesiące) - Przedterminalowa płyta postojowa (20 miesięcy) - Płyta do odladzania samolotów (12 miesięcy) - Baza techniczna dla sprzętu lotniskowego (15 miesięcy) - Droga patrolowo – techniczna (15 miesięcy) - System odprowadzenia wód opadowych (12 miesięcy)

  Całkowity koszt netto wymienionych elementów infrastruktury wynosi ponad 108 milionów złotych.

  Dzięki nowej drodze kołowania posiadającej m.in. 4 drogi szybkiego zejścia, możliwe jest szybkie opuszczenie drogi startowej przez lądujące samoloty, a także szybsze jej zajęcie przez kołujące do startu maszyny. Umożliwiło to zwiększenie średniej godzinowej przepustowości lotniska z dotychczasowych 12 do zakładanego minimum 30 operacji lotniczych. Według służb kontrolnych liczba ta jest jeszcze wyższa, ponieważ osiąga aż 40 operacji na godzinę.

  Oprócz przepustowości niemniej istotnym parametrem dla portu lotniczego jest ilość miejsc postojowych dla samolotów. To właśnie głównie dzięki przedterminalowej płycie postojowej ilość stanowisk postojowych dla samolotów kodu C wzrośnie z obecnych 19 aż do 35. Do podniesienia pojemności lotniska w sezonie przyczynia się również płyta do odladzania samolotów, gdzie podczas sezonu letniego parkowane są samoloty.

  Specjalna płyta do odladzania pozwala wyeliminować dotychczasowe odladzanie samolotów na stanowiskach postojowych. Przyczynia się to zarówno do podniesienia możliwości operacyjnych lotniska, jak i ułatwia zachować pełną dbałość o ochronę środowiska, ze względu na zastosowanie specjalnego systemu służącego do biodegradacji używany środków odlodzeniowych.

  Podstawowym zadaniem bazy technicznej jest zapewnienie miejsca do garażowania w zamkniętej, chronionej od zewnętrznych warunków atmosferycznych, przestrzeni garażowej dla oczyszczarek lotniskowych, pługów, rotorów, ciągników, zamiatarek oraz innego sprzętu niezbędnego do utrzymania optymalnych warunków na pasie startowym, drodze kołowania oraz płytach postojowych.
  W skład bazy technicznej wchodzą budynki o łącznej powierzchni użytkowej 5.130,80 m2 oraz plac manewrowy przed bazą techniczną o powierzchni 8.486,97 m2.
  Przestrzeń ta pozwala na osiąganie wysokiej gotowości użytkowej wymienionych urządzeń, niezależnie od pory roku.

  Ukończony II etap drogi patrolowo-technicznej jest niezwykle ważnym elementem infrastruktury lotniskowej podnoszącym bezpieczeństwo portu lotniczego. Droga
  o długości ok. 5 km po wschodniej, południowej i zachodniej granicy Portu Lotniczego wzdłuż ogrodzenia lotniska, jest niezbędna do patrolowania całego terenu przez Służbę Ochrony Lotniska i Straż Graniczną. Oprócz samego patrolowania umożliwia również dojazd do ewentualnego miejsca wypadku oraz ułatwia przejazd wszelkich służb technicznych.

  Rozbudowa lotniska związana ze zwiększeniem powierzchni utwardzonych, spowodowała znaczny przyrost wielkości spływu powierzchniowego w stosunku do doczasowego zagospodarowania terenu. Dla zapewnienia możliwości optymalnego odprowadzania wód opadowych konieczne jest zaprojektowanie systemu odprowadzania zawierającego specjalne zlewnie, system drenażowy, kanalizacji deszczowej oraz zbiorników retencyjnych. Wiąże się to z koniecznością 5-dobowego przetrzymywania wód z odmrażania, odladzania samolotów i powierzchni drogi startowej orz płyt postojowych, a także wód roztopowych przed ich odprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej, w celu zapewnienia minimum 90% biodegradacji. Nowy system odprowadzania wód opadowych pozwala między innymi na dostosowanie się Portu Lotniczego Gdańsk do dyrektyw Parlamentu Europejskiego dotyczących m.in. odprowadzania niektórych substancji niebezpiecznych do środowiska wodnego Wspólnoty

  „Kiedy rozpoczynaliśmy ten proces inwestycyjny, mówiliśmy, że do końca 2011 roku wszystkie inwestycje za wyjątkiem terminalu pasażerskiego będą oddane do eksploatacji. Wszystkie inwestycje, które miały być zrealizowane, zostały zrealizowane”. – Powiedział podczas uroczystości oddania inwestycji Tomasz Kloskowski Prezes Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy.

  Symboliczne otwarcie inwestycji nastąpiło na nowej przedterminalowej płycie postojowej dla samolotów. Zamiast zwyczajowego przecinania wstęgi, dokonano jej przerwania. Do wprowadzonego z nowej drogi kołowania ponad 30 tonowego samolotu typu Fokker 100 linii OLT Jet Air została podczepiona 70 metrowa lina. Dalej jedynie siłą własnych mięśni samolot pociągnęli właściciele Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy oraz kierownicy kontraktów odpowiedzialni za wszystkie zrealizowane inwestycje. Rozpędzony w ten sposób samolot został zatrzymany przez pilota dopiero w momencie przerwania przednim goleniem czerwonej wstęgi trzymanej przez Patrona Portu Lotniczego Gdańsk Prezydenta RP Lecha Wałęsę oraz Prezesa Tomasza Kloskowskiego.

  ZOBACZ galerię

  Zobacz najnowsze