Ukraina zamyka granice dla cudzoziemców

2020-08-28, 11:30

A A A
Od północy do Ukrainy nie będą wpuszczani obcokrajowcy, chcący odwiedzić ten kraj w celach turystycznych czy biznesowych. Przyczyną decyzji ukraińskich władz jest coraz wyższa liczba zachorowań na COVID-19. Zaplanowane loty z Gdańska do Lwowa, Kijowa, Charkowa, Odessy i Zaporoża powinny się odbywać normalnie.

W związku z pandemią koronawirusa ukraiński rząd podjął decyzję o wprowadzeniu czasowego zakazu wjazdu do kraju dla obcokrajowców. Zakaz ma obowiązywać od 29 sierpnia do 28 września.

Od zakazu są wyjątki. Do Ukrainy wjadą: 
- rodzice, dzieci, małżonkowie obywateli Ukrainy;
- osoby podróżujący w tranzycie z dokumentami potwierdzającymi, że przejazd nie będzie trwał dłużej niż 48 godzin; 
- przyjeżdżający na Ukrainę w celu nauki;
- odbywający służbę w Siłach Zbrojnych Ukrainy;
- posiadający prawo pobytu czasowego lub pobytu stałego na terytorium Ukrainy;
- osoby uznane za uchodźców lub osoby wymagające opieki uzupełniającej;
- osoby, które mają prawo wykonywania pracy na terytorium Ukrainy;
- pracownicy misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych, a także przedstawicielstw oficjalnych misji międzynarodowych i organizacji międzynarodowych akredytowanych na Ukrainie oraz        członkowie ich rodzin;
- szefowie i członkowie oficjalnych zagranicznych delegacji;
- osoby, które przyjeżdżają na Ukrainę na zaproszenie MSZ Ukrainy;
- kierowcy i członkowie załóg ciężarówek, załóg lotniczych i morskich, statków rzecznych, członkowie załóg pociągów i lokomotyw oraz kierowcy autobusów realizujących regularne połączenia;
- instruktorzy sił zbrojnych państw NATO i krajów członkowskich programu „Partnerstwo dla Pokoju”, którzy biorą udział w szkoleniach Sił Zbrojnych Ukrainy, lub osoby przyjeżdżające na zaproszenie Ministerstwa Obrony Ukrainy;
- działacze kultury na zaproszenie instytucji kultury wraz z jedną osobą towarzyszącą na każdą taką osobę;
- osoby przyjeżdżające na Ukrainę w celu uczestnictwa w oficjalnych zawodach sportowych, odbywających się na terytorium Ukrainy wraz z osobami towarzyszącymi;
- techniczni specjaliści jadący na Ukrainę na zaproszenie ukraińskiego przedsiębiorstwa;
- osoby wykonujące przewóz komórek macierzystych w celu transplantacji;
- osoby, jadące w celu odbycia leczenia w placówce medycznej na terytorium Ukrainy.

Ponadto, w przypadkach podyktowanych humanitarnym charakterem podróży, Państwowa Straż Graniczna Ukrainy może udzielić zgody na przekroczenie granicy osobom, które nie należą do żadnej z powyższych kategorii.

Źródło: https://www.gov.pl/web/ukraina

Zobacz najnowsze