Gdańsk 15 °C
 • Pomoc dla niepełnosprawnych
 • kontrast Kontrast
  Change language Sprache ändern изменить язык Zmień język

  Uruchomienie radaru meteorologicznego

  2003-12-18, 00:00

  W dniu 18 grudnia 2003 roku nastąpiło uroczyste uruchomienie i przekazanie do użytku najnowocześniejszego w Polsce radaru meteorologicznego w systemie POLRAD na terenie lotniska w Rębiechowie.

  Radar jest w pełni zautomatyzowany, dane są przekazywane łączem satelitarnym do Radarowego Centrum Operacyjnego w Warszawie, skąd po przetworzeniu, utworzeniu na ich podstawie zobrazowania zbiorczego są udostępniane użytkownikom oraz na stronie internetowej www.imgw.pl Dzięki bardzo niskiej mocy średniej emitowanej energii mikrofalowej, specyficznej charakterystyce wiązki i zadaniom związanym z badaniami atmosfery radar meteorologiczny nie powoduje żadnego zagrożenia dla osób przebywających w jego pobliżu.

  Radar w Gdańsku Rębiechowie pozwoli na ciągły w czasie i przestrzeni monitoring groźnych zjawisk meteorologicznych - opadów, burz, stref silnego wiatru w promieniu 100-250 km, ocenę ich intensywności, a dzięki sprzęgnięciu z najnowocześniejszymi systemami przetwarzania danych - ich prognozę z wyprzedzeniem do 2-6 godzin.

  Odda również nieocenione usługi w osłonie lotnictwa cywilnego, żeglugi i rybołówstwa na Bałtyku oraz innych dziedzinach, w których wczesne ostrzeganie o groźnych zjawiskach atmosferycznych jest szczególnie ważne.

  Zobacz najnowsze