Gdańsk 17 °C
 • Pomoc dla niepełnosprawnych
 • kontrast Kontrast
  Change language Sprache ändern изменить язык Zmień język

  UWAGA zmiana zasad odpraw pasażerów

  2006-08-29, 00:00

  Uprzejmie informujemy, że w związku z aktualną sytuacją międzynarodową, wprowadzone zostały specjalne środki bezpieczeństwa.

  INFORMACJA DLA PASAŻERÓW
  odlatujących do Stanów Zjednoczonych, Kanady, Wielkiej Brytanii i Izraela
   

  Uprzejmie informujemy, że w związku z aktualną sytuacją międzynarodową, wprowadzone zostały specjalne środki bezpieczeństwa.

  Dopuszcza się przewóz wyłącznie JEDNEGO egzemplarza (torby, paczki, opakowania) bagażu kabinowego przez pasażera, o wymiarach nie przekraczających: 45cm długości, 35 cm szerokości oraz 16 cm głębokości.

  Obowiązuje zakaz przewozu w bagażu kabinowym jakichkolwiek płynów, żeli oraz aerozoli, w tym, past do zębów, kremów, szamponów, lakierów, odżywek, samoopalaczy, puszek z napojami, perfum, dezodorantów, itp. a także wszelkich przedmiotów fabrycznie lub własnoręcznie nasączonych substancjami płynnymi oraz wszelkich opakowań zawierających jakiekolwiek sprężone płyny lub gazy.

  Ponadto, zakazuje się przewozu w bagażu kabinowym komputerów:

  Dopuszcza się natomiast przewóz:
  1) Mleka oraz innych płynnych posiłków dla małych dzieci (zwłaszcza niemowląt) - w niewielkich opakowaniach (pojemnikach).
  2) Płynnych lub żelowych lekarstw, zgodnie z zaleceniem lekarza niezbędnych  podróżnemu w trakcie lotu, po uprzednim sprawdzeniu, iż rzeczywiście występuje taka konieczność (np. na podstawie imiennego zaświadczenia lub innego imiennego zapisu lekarskiego o przyjmowaniu danego leku przez pasażera) oraz po stwierdzeniu autentyczności przedmiotowego leku - w tym przypadku brak jest limitu pojemności opakowania leku.
  3) Lekarstw i środków medycznych ogólnie dostępnych w sprzedaży, niezbędnych podróżnemu w trakcie lotu (włącznie z lekarstwami wytworzonymi na bazie roztworów solnych (saline solutions), kroplami do oczu oraz płynami do przechowywania soczewek - szkieł kontaktowych), po stwierdzeniu ich autentyczności, przy czym pojemność pojedynczego opakowania leku nie może  przekraczać 120 ml (4 oz.).
  4) Napojów dla diabetyków, w tym soków, pod warunkiem wskazania przez podróżnego takiej potrzeby oraz że pojemność pojedynczego opakowania nie będzie przekraczała 148 ml (5 oz.).

  UWAGA! W celu usprawnienia procedury kontroli bezpieczeństwa zaleca się, aby nie posiadali Państwo w swoim bagażu kabinowym rzeczy, które mogą służyć jako zbiorniki na substancje płynne (np. butelki, tubki, pojemniki plastikowe itp.).

  www.ulc.gov.pl

   

   

  Zobacz najnowsze