Gdańsk 15 °C
 • Pomoc dla niepełnosprawnych
 • kontrast Kontrast
  Change language Sprache ändern изменить язык Zmień język

  W podróży do Niemiec konieczny test na koronawirusa

  2021-03-22, 09:30

  Główne zdjęcie

  Monachium

  Od 21 marca Polacy, przy przekraczaniu niemieckiej granicy, muszą mieć negatywny wynik testu na COVID-19. Obowiązuje rejestracja wjazdu. Kwarantanna zależy od kraju związkowego. 

  Wprowadzony obowiązek testowania przewiduje, że podróżujący muszą wykonać test najwcześniej 48 godzin przed przyjazdem do Niemiec. Czas liczy się od godziny pobrania próbki, a nie od otrzymania wyniku. Aktualnie wymogi Instytutu Roberta Kocha spełniają testy PCR, LAMP, TMA i szybkie testy antygenowe. Wynik testu musi być w językach: angielskim, francuskim lub niemieckim. Trzeba go zachować przez co najmniej 14 dni. Szczepienie przeciwko koronawirusowi lub posiadanie przeciwciał (ozdrowieńcy) nie zwalnia z obowiązku wykonania testu. 

  Od 21 marca Polska została uznana przez Niemcy za obszar o szczególnie wysokim ryzyku związanym z dużą liczbą zakażeń. Dodatkowe obostrzenia dla wyjeżdżających to oprócz testów, obowiązek dokonania zgłoszenia wjazdu i przebywanie na kwarantannie.

  Nie musisz mieć testu przed wjazdem z Polski do Niemiec, jeżeli:
  - przewozisz zawodowo ludzi, towary lub dobra i jesteś w Polsce lub Niemczech mniej niż 72 godziny (w Meklemburgii-Pomorzu Przednim przepisy landowe wymagają jednak testu również od kierowców zawodowych);
  - przejeżdżasz przez Niemcy w tranzycie (bez zbędnych postojów);
  - przejeżdżałeś wcześniej przez Polskę w tranzycie (bez zbędnych postojów);
  - jesteś zwolniony na podstawie decyzji właściwych władz lokalnych (np. urzędu ds. zdrowia).

  Zarejestruj swój wjazd z Polski do Niemiec na stronie www.einreiseanmeldung.de.

  Nie musisz rejestrować wjazdu z Polski do Niemiec, jeżeli:
  - przejeżdżasz przez Niemcy w tranzycie (bez zbędnych postojów);
  - przejeżdżałeś wcześniej przez Polskę w tranzycie (bez zbędnych postojów);
  - podróżujesz w ramach małego ruchu przygranicznego do 24 godzin.

  W ruchu przygranicznym z Polską występują ograniczenia we wjeździe na teren Berlina, Brandenburgii, Meklemburgii-Pomorza Przedniego oraz Saksonii. Do Berlina, Brandenburgii i Meklemburgii-Pomorza Przedniego nie można wjechać bez kwarantanny w ramach małego ruchu przygranicznego. Do Saksonii wjazd bez kwarantanny w ramach małego ruchu przygranicznego jest możliwy tylko w przypadku posiadania ważnego powodu i jest ograniczony do 12 godzin (za ważny powód wjazdu nie są uznawane zakupy, prywatny udział w wydarzeniach kulturalnych, sportowych lub spędzanie wolnego czasu). Podczas rejestracji możesz poinformować niemiecki urząd ds. zdrowia o uzyskanym negatywnym wyniku testu. W innym przypadku urząd ds. zdrowia może zażądać przesłania tego testu po wjeździe. 

  Uzyskanie negatywnego wyniku testu przed wjazdem, szczepienie przeciwko koronawirusowi lub posiadanie przeciwciał (ozdrowieńcy) nie zwalnia z kwarantanny. O tym, czy jesteś zwolniony z kwarantanny decydują przepisy kraju związkowego, do którego wjeżdżasz. Długość trwania kwarantanny oraz możliwość zwolnienia różnią się w zależności od kraju związkowego. Więcej informacji znajdziesz na stronach internetowych krajów związkowych TUTAJ

  Pracowniczy transgraniczni w Brandenburgii, Meklemburgii-Pomorzu Przednim i Saksonii mają możliwość wykonania testu w Polsce lub bezpośrednio po wjeździe do Niemiec np. w centrach testowych dla pracowników transgranicznych lub zakładach pracy. Szczegóły, w tym częstotliwość wykonywania testów przez pracowników transgranicznych, regulują przepisy landowe.

  Nie jest planowane wprowadzenie stałych kontroli granicznych przy wjeździe z Polski do Niemiec. Jednak w przypadku wyrywkowej kontroli granicznej brak potwierdzenia rejestracji wjazdu lub negatywnego wyniku testu może wiązać się z mandatem i nakazem opuszczenia Niemiec. 


   

  Zobacz najnowsze