Gdańsk, 13OC

calendar_today 2019-06-28, 11:40 person

A A A

Wsparliśmy Polską Akademię Dzieci

„W imieniu wszystkich studentów Polskiej Akademii Dzieci dziękuję za współorganizację X Międzynarodowej Konferencji Naukowej dla Dzieci”- podziękowania takiej treści dotarły do Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy. Cieszymy się, że mogliśmy pomóc, bo „wszystkie dzieci są nasze”.Kontakt