Gdańsk 14 °C
 • Pomoc dla niepełnosprawnych
 • kontrast Kontrast
  Change language Sprache ändern изменить язык Zmień język

  Wykonawca drogi kołowania wybrany!!

  2009-11-27, 00:00

  Główne zdjęcie
  W dniu wczorajszym Komisja przetargowa ogłosiła wybór najkorzystniejszej oferty na budowę drogi kołowania w Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy.

  Trwający od 3 kwietnia 2009 roku przetarg składał się z dwóch części.
  Pierwszy etap zakończył się 30 września 2009 roku, kiedy komisja ogłosiła listę 12 wykonawców którzy spełniali wymagające kryteria dopuszczające do drugiego etapu przetargu.

  Z 12 zaproszonych do kolejnego etapu wykonawców, na konkurencyjną walkę o zlecenie zdecydowało się 10 najsilniejszych przedsiębiorstw i konsorcjów liczących się w branży budowlanej nie tylko w Polsce ale także Europie.
  O wyborze wykonawcy, z tej elitarnej dziesiątki, zadecydowała punktacja przydzielana w oparciu o kryterium ceny.
  Najwyższą liczbę punktów przyznanych spośród ocenianych ofert uzyskała firma SKANSKA S.A.

  „Jesteśmy przekonani, że dzięki gwarantującemu wysoką konkurencyjność przetargowi, udało nam się wybrać najtańszego spośród najlepszych wykonawców” – powiedziała Przewodnicząca Komisji Przetargowej, Elżbieta Stangret.
  Wyniki ocen ofert złożonych przez wszystkich wykonawców dostępne TUTAJ


  ***

  „Budowa drogi kołowania równoległej do drogi startowej w Porcie Lotniczym im. Lecha Wałęsy w Gdańsku” jest jednym z elementów długookresowego planu inwestycyjnego.

  Już w przyszłym tygodniu komisja przetargowa ogłosi wybór wykonawcy Drugiego Terminalu Pasażerskiego.

  Budowa drogi kołowania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet VI: Drogowa i Lotnicza Sieć TEN-T, Działanie: 6.3 Rozwój Sieci Lotniczej TEN-T w ramach projektu: Port Lotniczy w Gdańsku – modernizacja infrastruktury lotniskowej po stronie airside.

  * * *


  Dodatkowe informacje:


  Dodatkowe informacje:
  Elżbieta Stangret
  Przewodnicząca Komisji Przetargowej
  tel. (58) 348-11-05
  e.stangret@airport.gdansk.pl

  Zobacz najnowsze