Zakaz lotów na trasach ze Szwecji do Polski po raz kolejny przedłużony

2020-07-28, 20:00

A A A
Rząd opublikował rozporządzenie, na mocy którego nadal zabrania lotów do Polski ze Szwecji i Portugalii. Pojawiły się na tej liście także dwa dodatkowe kraje: Luksemburg i Czarnogóra. Zakaz obowiązywać będzie co najmniej przez kolejne dwa tygodnie, do 11 sierpnia. Ma to związek z epidemią COVID-19.

Nowe rozporządzenie, poza zakazami, dopuszcza loty do Polski m.in. z Maroka, Tajlandii, Tunezji i Turcji, a także z Algierii, Nowej Zelandii, Białorusi, Republiki Rwandy, Wschodniej Republiki Urugwaju i Australii. Nie ma jednak na tej liście Czarnogóry, do której możliwe już były ostatnio loty z Polski. Rząd dopisał też zakaz lotów z Luksemburga. 

"Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów, wprowadzany jest zakaz wykonywania, na lotniskach wpisanych do rejestru lotnisk cywilnych i lądowiskach wpisanych do ewidencji lądowisk, lądowania przewożących pasażerów cywilnych statków powietrznych wykonujących loty międzynarodowe.

Zakaz nie będzie stosowany do statków powietrznych wykonujących loty międzynarodowe: 
1) z lotnisk położonych na terytorium:
a) państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej, z wyjątkiem Królestwa Szwecji i Republiki Portugalskiej, 
b) Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, Gruzji, Japonii, Kanady, Królestwa Marokańskiego, Królestwa Tajlandii, Nowej Zelandii, Republiki Albanii, Republiki Białorusi, Republiki Korei, Republiki Rwandy, Republiki Tunezyjskiej, Republiki Turcji, Ukrainy, Wschodniej Republiki Urugwaju i Związku Australijskiego". 

Tekst Rozporządzenia Rady Ministrów z 28 lipca 2020 TUTAJ

Wcześniejsze rozporządzenie z 14 lipca wymieniało następujące państwa, z których można było latać do Polski: państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskie Unii Europejskiej, z wyjątkiem Królestwa Szwecji i Republiki Portugalskiej. Wymieniało także: Czarnogórę, Gruzję, Japonię, Kanadę, Republikę Albanii, Republikę Korei i Ukrainę. W nowym rozporządzeniu nie ma Czarnogóry. 

 

Zobacz najnowsze