Gdańsk 15 °C
 • Pomoc dla niepełnosprawnych
 • kontrast Kontrast
  Change language Sprache ändern изменить язык Zmień język

  Zasady podróżowania Polaków

  2021-12-27, 11:00

  Główne zdjęcie
  Z Gdańska do wielu krajów europejskich nie tylko ze szczepieniem, ale też z obowiązkowym testem.

  Dania 
  Duńskie ministerstwo zdrowia poinformowało o wprowadzeniu od dziś (27 grudnia 2021) wymogu okazywania na granicy negatywnego testu na Covid-19. Jednocześnie przestały obowiązywać certyfikaty o zaszczepieniu. Szybki test powinien być wykonany do 48 godzin przed wjazdem do Danii, a PCR do 72 godzin przed wjazdem. Rezydenci mogą alternatywnie zrobić test już w Danii w ciągu 24 godzin po przybyciu. Obowiązek poddania się badaniu nie obowiązuje dzieci poniżej 15 lat, a także niektórych grup osób, w tym przejeżdżających tranzytem oraz w ruchu przygranicznym.

  Szwecja 
  Od 28 grudnia 2021 wszyscy przybywający do Szwecji, bez względu na to z jakiego kraju pochodzą i skąd przylatują, muszą przedstawić negatywny wynik testu na koronawirusa. Dotyczy to również osób w pełni zaszczepionych oraz ozdrowieńców. Test musi być wykonany maksymalnie 48 godzin przed planowanym przylotem. Z obowiązku testowania zwolnione są dzieci w wieku do 12 lat. Z testów są zwolnione osoby posiadające szwedzkie obywatelstwo oraz zameldowane w Szwecji. Mogą one przekroczyć granicę na podstawie Unijnego Certyfikatu. 

  Włochy
  Bezproblemowe przekroczenie włoskiej granicy może odbyć się jedynie po okazaniu trzech dokumentów: karty lokalizacji podróżnego, unijnego certyfikatu szczepień oraz negatywnego wyniku testu na obecność Covid-19. Badanie należy wykonać maksymalnie 48 godzin przed wjazdem do Włoch w przypadku testu PCR lub 24 godziny przed przekroczeniem granicy w przypadku szybkiego testu antygenowego. Dzieci do 6. roku życia są zwolnione z jakichkolwiek obostrzeń, natomiast dzieci powyżej 6. roku życia muszą wykonać badanie na obecność wirusa. 

  Austria 
  Od 20 grudnia podróżujący do Austrii muszą okazać potwierdzenie negatywnego wyniku testu na koronawirusa. Test może być wykonany maksymalnie 72 godziny przed przekroczeniem granicy. Testy obowiązują również dzieci powyżej 12 roku życia. Testu nie muszą wykonywać osoby, które przyjęły przypominającą dawkę szczepionki, ozdrowieńcy (jeśli od zakażenia nie minęło więcej niż 180 dni) oraz dzieci poniżej 12 roku życia.

  Norwegia 
  Od 3 grudnia Norwegia wprowadziła wymóg poddania się testowi na Covid-19 dla osób przekraczających granicę, także zaszczepionych. Podróżni wjeżdżający do Norwegii, zobowiązani są poddać się badaniu na Covid-19 na granicy (np. na lotnisku) lub zrobić to w ciągu 24 godzin po przybyciu. Przed wjazdem należy zarejestrować swój pobyt na stronie internetowej.

  Irlandia 
  Od 3 grudnia przybywający do Irlandii muszą posiadać potwierdzenie negatywnego testu na koronawirusa. Dotyczy to wszystkich osób powyżej 12 roku życia, niezaszczepionych, zaszczepionych i ozdrowieńców. Test antygenowy może być wykonany maksymalnie 48 godziny wcześniej, test PCR maksymalnie 72 godziny wcześniej. Testy muszą być certyfikowane, nie może być to szybki test antygenowy do samodzielnego wykonania w domu.

  Wielka Brytania 
  Od 7 grudnia przed wyjazdem do Wielkiej Brytanii należy wykonać test PCR lub antygenowy na obecność koronawirusa (maksymalnie 48 godzin wcześniej). Osoby zaszczepione po przyjeździe do Wielkiej Brytanii muszą poddać się samoizolacji i wykonać test PCR przed upływem drugiego dnia pobytu. Osoby w pełni zaszczepione są też zobowiązane wypełnić formularz lokacyjny w ciągu 48 godzin przed przyjazdem, trzeba też posiadać potwierdzenie pełnego zaszczepienia (Unijny Certyfikat Covid w formie papierowej lub elektronicznej). Osoby niezaszczepione muszą wykonać test w ciągu trzech dni przed przyjazdem, wypełnić formularz lokacyjny w ciągu 48 godzin przed przyjazdem, zarezerwować i opłacić pakiet testów PCR do wykonania w 2. i 8. dniu pobytu. Osoby niezaszczepione po przyjeździe do Wielkiej Brytanii muszą odbyć 10-dniową kwarantannę. Dzieci w wieku 5-17 lat, w 2. dniu pobytu muszą wykonać test na obecność koronawirusa.

  Islandia
  Podróżujący na Islandię, którzy są w pełni zaszczepieni muszą wykonać test na Covid-19 w ciągu dwóch dni od przybycia na wyspę. Może to być test PCR lub antygenowy. Dotyczy to osób, które mają następujące związki z Islandią: obywatele Islandii lub stali rezydenci, osoby mieszkające lub pracujące w Islandii (w tym osoby ubiegające się o takie zezwolenia), osoby przyjeżdżające do pracy lub nauki na dłużej niż 7 dni. Osoby ubiegające się o azyl. Uważa się, że rodziny i krewni którejkolwiek z tych grup są również powiązani z Islandią. 

  Natomiast inne osoby muszą przedstawić negatywny wynik testu na koronawirusa, wykonany maksymalnie 72 godziny przez wylotem na Islandię (PCR lub antygenowy). Z tych testów przed wylotem są zwolnione dzieci do 16 roku życia, pasażerowie podróżujący w tranzycie przez Islandię. Nie muszą ich też robić pasażerowie, którzy mają pozytywny certyfikat testu PCR uzyskany w okresie od 14 do 180 dni przed podróżą (ozdrowieńcy). 


  Cypr, Finlandia, Francja, Gruzja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Ukraina 
  Pasażerowie z Polski wjeżdżają do tych krajów na postawie Unijnego Certyfikatu Covid-19.
  Szczegółowe wymagania dotyczące osób niezaszczepionych są dostępne w aplikacji Polak za granicą. 
   

  Zobacz najnowsze