Gdańsk, 11OC

calendar_today 2020-03-14, 17:10 person

A A A

Zawieszenie lotów zagranicznych do i z Polski

Zawieszenie międzynarodowych połączeń lotniczych zacznie obowiązywać z soboty na niedzielę (14/15 marca 2020). Nie będzie lotów międzynarodowych z i do Gdańska. Sytuacja będzie dotyczyć także wszystkich innych lotnisk w Polsce. Pozostanie tylko lotniczy ruch krajowy i specjalny. Do kraju powrócą czartery. Będzie 14-dniowa kwarantanna.

"Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy pracuje normalnie. W sobotę 14 marca 2020 obsługujemy wszystkie przylatujące i odlatujące samoloty. Zgodnie z zaleceniami inspekcji sanitarnej ratownicy PLG i żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej prowadzą kontrole temperatury ciała pasażerów przylatujących do Gdańska z zagranicy. 

Setki podróżnych zadają nam pytania o to, czy odbędą się ich zaplanowane od jutra loty z i do Gdańska. Pragniemy podkreślić, że decyzje o przylotach do kraju podejmują samodzielnie poszczególne linie lotnicze. Prosimy śledzić informacje na stronach internetowych przewoźników oraz tablice przylotów i odlotów na airport.gdansk.pl. Tam też będziemy zamieszczać aktualne wiadomości o ewentualnych dodatkowych przylotach lub odlotach, które mogą się pojawić dziś tj. w sobotę 14 marca po godzinie 24.00. 

Port Lotniczy Gdańsk jest w gotowości do przyjmowania wszystkich samolotów, które zostaną do nas skierowane przez linie lotnicze na podstawie odrębnych decyzji i zgód organów państwa. 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad kwarantanny, o którą pytają pasażerowie, będą się pojawiać na stronach Głównego Inspektora Sanitarnego". 

 

Źródło informacji: premier.gov.pl

Rząd zdecydował o wprowadzeniu na terenie Polski stanu zagrożenia epidemicznego. 

POSTANOWIENIA:
•    Tymczasowo zostanie przywrócona kontrola graniczna, od 15 marca na 10 dni, z możliwością przedłużenia. 
•    Wprowadzony zostaje zakaz wjazdu do Polski dla cudzoziemców.
•    Osoby powracające z zagranicy muszą przejść dwutygodniową kwarantannę domową.
•    Zawieszone zostaną międzynarodowe połączenia lotnicze i kolejowe. Do kraju wpuszczone zostaną samoloty czarterowe z Polakami.
•    Transport cargo będzie działał. Granice pozostają otwarte dla przepływu towarów.
•    Krajowy transport autobusowy, lotniczy i kolejowy działa normalnie.
•    Sklepy, które znajdują się poza galeriami handlowymi będą otwarte.
•    Restauracje, bary i kawiarnie będą mogły prowadzić tylko działalność na dowóz i na wynos.
•    Banki i placówki finansowe mają działać normalnie.
•    Zakaz zgromadzeń publicznych powyżej 50 osób, w tym zgromadzeń państwowych i religijnych.

Zakaz wjazdu na teren Polski nie obowiązuje: 
•    obywateli RP, 
•    cudzoziemców, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP albo pozostają pod stałą opieką obywateli RP, 
•    osób, które posiadają Kartę Polaka, 
•    dyplomatów, 
•    osób posiadających prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP lub pozwolenie na pracę. 

Do kraju będą mogli wjechać cudzoziemcy: 
•    małżonkowie obywateli polskich,
•    dzieci obywateli polskich,
•    osoby posiadające Kartę Polaka,
•    osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP lub pozwolenie na pracę, 
•    w szczególnie uzasadnionych przypadkach, wojewoda na terenie województwa, do którego chce przenieść się cudzoziemiec niewskazany w poprzednich punktach, może udzielić zgodę na wjazd na terytorium RP, 
•    cudzoziemców, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów.

Osoby powracające z zagranicy muszą przejść dwutygodniową kwarantannę domową. W tym czasie:
•    nie wolno wychodzić z domu, 
•    spacery z psem, wyjście do sklepu czy do lekarza są zakazane. W zakupach czy wyprowadzeniu psa powinni pomóc sąsiedzi lub bliscy, 
•    jeżeli ktoś w kwarantannie będzie miał bliski kontakt z innymi osobami w domu, one również muszą zostać poddane kwarantannie, 
•    jeżeli ktoś będzie miał objawy choroby, powinien zgłosić to telefonicznie. 

Obowiązkowa kwarantanna nie obowiązuje:
•    osób z obszarów przygranicznych, które mieszkają w Polsce, ale pracują na co dzień w kraju sąsiednim i które przekraczają granicę regularnie, 
•    cudzoziemców, którzy mieszkają w kraju sąsiednim, ale pracują w Polsce i przekraczają granicę regularnie, 
•    zawodowych kierowców transportu towarowego i osobowego wykonujących swoje obowiązki.

Ograniczenie ruchu międzynarodowego obowiązuje od niedzieli 15 marca 2020 przez kolejne 10 dni. Okres może być przedłużony o 20, a potem o kolejne 30 dni.
 

Kontakt