Gdańsk, 16OC
A A A

Droga kołowania

Wykonawca / dostawca:

Status inwestycji:

zakończona

Kwota umowna:

44984472.99 zł netto

Realizacja tej inwestycji zwiększy przepustowość operacyjną Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy z 12 do 30 operacji lotniczych na godzinę.

PRIORYTET: Priorytet VI: Drogowa i lotnicza sieć TEN-T
DZIAŁANIE: 6.3: ROZWÓJ SIECI LOTNICZEJ TEN-T

Port Lotniczy w Gdańsku – modernizacja infrastruktury lotniskowej po stronie airside

Drogę kołowania, o nawierzchni asfaltowej, o szerokości pasa 23,0 m z obustronnymi umocnionymi opaskami (poboczami) po 7,5 m i długości 2.599 m. Droga zostanie usytuowana równolegle do drogi startowej, z którą będzie połączona ośmioma drogami. W ramach tych dróg sześć łączników zostanie wybudowanych, a dwa obecnie istniejące tzw. drogi szybkiego zejścia zostaną zmodernizowane. Odległość osiowa od pasa startowego wyniesie 182,5 m na północ od istniejącej drogi startowej.

Powierzchnia drogi kołowania wraz z drogami zejścia oraz umocnionymi poboczami wyniesie – 170.610 m2.

Ta inwestycja jest ściśle związany z osiągnięciem przepustowości operacyjnej, która umożliwi obsługę nowych samolotów kodu D (tj. samoloty, których referencyjna długość startu wynosi 1.800 m i więcej, długość skrzydeł od 36 m do 52 m, całkowity rozstaw zewnętrznych kół podwozia głównego od 9 m do 14 m) oraz sporadycznie kodu E (długość skrzydeł od 52 m do 65 m, całkowity rozstaw zewnętrznych kół podwozia głównego od 9 m do 14 m).

Ciekawostki statystyczne z budowy Drogi Kołowania:

- rozebrano mechanicznie 29 987,00 m2 nawierzchni asfaltowej (frez)
- rozebrano mechanicznie 21 051,00 m2 nawierzchni betonowej
- wykopano 178 106,00 m2 koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
- wykonano 178 106,00 m2 wzmocnienia podłoża gruntowego (stabilizacji) przy użyciu spoiwa hydraulicznego
- wykonano 182 420,00 m2 warstwy mrozochronnej z kruszywa naturalnego
- wykonano 172 410,00 m2 podbudowy z kruszywa łamanego
- wykonano 171 380,00 m2 podbudowy z betonu asfaltowego
- wykonano 132 530,00 m2 warstwy wiążącej z betonu asfaltowego
- wykonano 170 610,00 m2 warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego

Projekt "Port Lotniczy w Gdańsku – modernizacja infrastruktury lotniskowej po stronie airside" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

www.mrr.gov.pl • www.mi.gov.pl • www.cupt.gov.pl

Kontakt