Gdańsk -1 °C
 • Pomoc dla niepełnosprawnych
 • kontrast Kontrast
  Change language Sprache ändern изменить язык Zmień język
  A A A

  Modernizacja systemu energetycznego lotniska

  Wykonawca / dostawca:

  Status inwestycji:

  zakończona

  Kwota umowna:

  3988900 zł netto

  W ramach robót przygotowawczych do realizacji budowy drogi kołowania usunięta została kolizja z istniejącą infrastrukturą energetyczną oraz modernizacja całego systemu energetycznego zasilającego Port Lotniczy Gdańsk.


  PRIORYTET: Priorytet VI: Drogowa i lotnicza sieć TEN-T
  DZIAŁANIE: 6.3: ROZWÓJ SIECI LOTNICZEJ TEN-T

  Port Lotniczy w Gdańsku – modernizacja infrastruktury lotniskowej po stronie airside

  Wykonano następujące zadania w tym zakresie:

  1. przebudowa sieci kablowej SN i NN wraz z usunięciem kabli będących w kolizji z projektowanymi nawierzchniami.
  2. budowa trafostacji;
  3. wykonanie przekładek sieci i kanalizacji teletechnicznej.

  W ramach pozostałych prac przygotowawczych zostały wykonane następujące prace:

  1. rozbiórka nawierzchni betonowych i asfaltobetonowych oraz fundamentów,
  2. rozbiórka i zamulenie odcinka kolektora deszczowego 800 (po wybudowaniu nowego systemu odwodnienia),
  3. przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej 200,
  4. demontaż oznakowania pionowego.

  Budynek trafostacji jest stacją transformatorową przeznaczoną jako Punkt Zasilania Lotniska. Razem powierzchnia użytkowa wynosi: 188,8 m2. Kubatura budynku wynosi 840 m3, wysokość 3,9 m. Przejścia kabli projektowanych pod nawierzchniami są wykonane w przepustach kablowych na głębokości 1 m. W miejscach zmian tras istniejących kabli, zostały połączone z nowymi kablami o tych samych parametrach technicznych złączami równoległymi. W tych miejscach znajdują się  również wybudowane studnie kablowe. W trakcie modernizacji  kable wymieniono na nowe. (szacunkowa długość usuniętych kabli to ok. 3 km). Łączna długość nowych kabli wynosi 64 km.

  Projekt "Port Lotniczy w Gdańsku – modernizacja infrastruktury lotniskowej po stronie airside" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

  Projekt "Port Lotniczy w Gdańsku – modernizacja infrastruktury lotniskowej po stronie airside" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

  Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

  www.mrr.gov.pl • www.mi.gov.pl • www.cupt.gov.pl

  www.pois.gov.pl