Gdańsk 17 °C
 • Pomoc dla niepełnosprawnych
 • kontrast Kontrast
  Change language Sprache ändern изменить язык Zmień język
  A A A

  Nowy terminal pasażerski T2

  Wykonawca / dostawca:

  Status inwestycji:

  zakończona

  Kwota umowna:

  153481061 zł netto

  Realizacja tego zadania zwiększyła przepustowość pasażerską Portu Lotniczego Gdańsk o 100% tj. z 2,5 do 5 mln pasażerów (PAX) rocznie. Inwestycja ta przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa ruchu lotniczego oraz lepszej obsługi przewoźników.

  PRIORYTET: Priorytet VI: Drogowa i lotnicza sieć TEN-T
  DZIAŁANIE: 6.3: ROZWÓJ SIECI LOTNICZEJ TEN-T

  Port Lotniczy w Gdańsku - budowa drugiego terminalu pasażerskiego wraz z infrastrukturą oraz rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej

  Zrealizowana inwestycja objęła budowę obiektu kubaturowego pełniącego funkcje terminalu pasażerskiego T2 wraz z łącznikiem i zewnętrznymi klatkami schodowymi z pomostami oraz realizację układu drogowego podjazd pod T2.

  Nowy terminal powstał na zachód od istniejącego terminalu równolegle w stosunku do projektowanego podjazdu oraz istniejącego pasa startowego. Budynek ten został wykonany jako hala mieszcząca dwie strefy funkcjonalne - tzn. związane z płytą lotniska (airside) – sortownię bagażu i poczekalnie, jak również strefy związane ze stroną miejską (landside) – hale odpraw biletowo-bagażowych (odlotów), biura linii lotniczych, gastronomię oraz usługi. Terminal posiada trzy kondygnacje nadziemne oraz jedną podziemną. Terminale są połączone łącznikiem na poziomie I piętra.

  Powierzchnia wynosi 39.433,12 m2, w tym powierzchnia użytkowa 37.207,71 m2, kubatura – 350.768,23 m3.

  Układ funkcjonalny Terminalu T2 jest nowoczesnym rozwiązaniem spełniającym wszelkie wymogi stawiane międzynarodowym portom lotniczym w zakresie standardów operacyjnych i funkcjonalnych. Uwzględnia specyficzne wymogi odpraw pasażerskich zgodnie z zasadami układu z Schengen, z zachowaniem stosownych, obowiązujących w Polsce regulacji Urzędu Lotnictwa Cywilnego w tym zakresie. Terminal został zaprojektowany w taki sposób, że można go modułowo rozbudować w  kolejnych etapach, w razie zaistnienia takiej potrzeby. Od strony płyty postojowej dla samolotów przewidziano antresolę – korytarz przylotowy. Na przedpolu terminala od strony płyty postojowej zaprojektowano 4 zewnętrzne klatki schodowe. Z klatkami zintegrowano wyrzutnie powietrza i dymu.

   

  Przewidziano 3 główne wejścia od strony frontowej. Od strony płyty postojowej zaprojektowano bezpośrednie wyjście na płytę z gate-u zlokalizowanego na parterze. Budynek wykonany został w konstrukcji żelbetowej : słupowo-płytowej i ścianowo-płytowej oraz stalowej.


  Został on przyłączony do miejskiej sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, energetyki, ciepła, telekomunikacji – na warunkach określonych przez gestorów tych jednostek. Wody opadowe spływające z terenu terminala i parkingu, przed włączeniem do lotniskowego systemu kanalizacji deszczowej, oczyszczane są w osadniku i separatorze substancji ropopochodnych. Budynek został zaprojektowany w sposób, który umożliwia korzystanie z jego infrastruktury osobom niepełnosprawnym oraz opiekunom z dziećmi. Z myślą o tych grupach społecznych zaprojektowano specjalne wejścia do budynku, klamki i uchwyty na wysokości 70-120 cm nad podłogą, zastosowano szkło bezpieczne oraz toalety dla niepełnosprawnych, w których umieszczono przewijaki dla niemowląt. Szerokie korytarze bez przewężeń zapewniają swobodne poruszanie się zarówno osobom niepełnosprawnym, jak i opiekunom z dziećmi.

   

  Projekt „Port Lotniczy w Gdańsku - budowa drugiego terminalu pasażerskiego wraz
  z infrastrukturą oraz rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

  Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

  www.mrr.gov.pl www.mi.gov.pl www.cupt.gov.pl


  www.pois.gov.pl