Gdańsk 17 °C
 • Pomoc dla niepełnosprawnych
 • kontrast Kontrast
  Change language Sprache ändern изменить язык Zmień język
  A A A

  Pirs zachodni

  Status inwestycji:

  zakończona

  Pirs zlokalizowano po stronie zachodniej istniejącego Terminalu T2. Funkcjonalnie jest to przedłużenie Terminalu T2 o kolejne 180 metrów, o szerokości 46 metrów. Konstrukcyjnie jest to całkowicie oddzielny obiekt. Na połączeniu istniejącej części terminalu i pirsu została zaprojektowana dylatacja konstrukcyjna.

  Pirs zachodni zaprojektowano w formie 2,5 kondygnacyjnej, częściowo podpiwniczonej bryły o wymiarach rzutu poziomego 180 x 46 metrów. Północno-zachodni narożnik hali został nadwieszony nad placem manewrowym dla autobusów lotniskowych z wejściem do dwóch klatek schodowych, tzw. bus- gate’ów prowadzących bezpośrednio na poziom pierwszego piętra, pomiędzy którymi zlokalizowano element poboru czystego powietrza dla instalacji wentylacyjnej. Po południowej stronie pirsu, od strony istniejącej płyty postoju samolotów PPS 3, wykonano cztery zewnętrzne klatki schodowe (łącznie jest dziesięć klatek) umożliwiające dostęp do rękawów pasażerskich obsługujących samoloty zaparkowane w pozycjach kontaktowych.

  Na parterze pirsu zrealizowano powiększoną halę odbioru bagażu, w której można docelowo wykonać dziewięć taśm systemu bagażowego, przedłużoną strefę bagażowni przylotowej, strefę kontroli paszportowej z instalacją sześciu punktów kontroli dokumentów pasażerów przylotowych z kierunku Non-Schengen oraz krajów trzecich oraz przestrzeń komunikacji do gate’ów strefy Schengen, Non-Schengen oraz krajów trzecich, wraz z powierzchniami towarzyszącymi: pomieszczeniami służb, obsługi lotniska, technicznymi i sanitariatami. Od strony północnej pirsu wykonano podjazd dla autobusów do dwóch bus-gate’ów, umożliwiających bezpośredni dostęp z płyty lotniska na poziom pierwszego piętra. Na poziomie mezaninu wprowadzono przedłużenie korytarza tranzytowego analogicznie do istniejącej części terminalu. Na poziomie pierwszego piętra wykonano halę odlotów z trzema podwójnymi gate’ami klatkowymi Non-Schengen oraz jednym Schengen. Wykonano zespoły pomieszczeń dla Straży Granicznej i Urzędu Celnego oraz obsługi lotniska, węzły sanitarne i powierzchnie przeznaczone dla pasażerów. Układ przestrzenny hali z ciągami komunikacyjnymi oraz kubaturami powierzchni użytkowych stanowi przedłużenie istniejącej hali terminalu T2.

  Charakterystyczna forma wielopłaszczyznowego zadaszenia oraz stalowej konstrukcji, stanowiąca unikalną wartość i rozpoznawalny znak Portu Lotniczego w Gdańsku jest głównym punktem odniesienia dla formy nowego pirsu zachodniego. Dach pirsu to typowy układ szedowy wraz ze świetlikami zapewniającymi odpowiednie nasłonecznienie hali odlotów na piętrze. Jest posadowiony na pięcioramiennych słupach o formie analogicznej do istniejącego terminalu. Zwiększony rozstaw słupów konstrukcyjnych pozwolił na uzyskanie bardziej elastycznej przestrzeni wewnętrznej.

  Pirs zachodni obsługuje trzy grupy pasażerów:

  • pasażerów z krajów objętych układem Schengen,

  • pasażerów spoza strefy Schengen (Non-Schengen),

  • pasażerów z państw trzecich, o podwyższonych wymaganiach kontroli.

  Zależnie od natężenia ruchu lotniczego dwa bus-gate-y mogą być włączane do strefy Schengen lub Non-Schengen. Podział lub połączenie ze strefą Schengen jest możliwy dzięki mobilnej szklanej ścianie na granicy stref.

  Dane liczbowe inwestycji