Gdańsk 14 °C
 • Pomoc dla niepełnosprawnych
 • kontrast Kontrast
  Change language Sprache ändern изменить язык Zmień język
  A A A

  Płyta do odladzania

  Wykonawca / dostawca:

  Status inwestycji:

  zakończona

  Kwota umowna:

  11364160 zł netto

  Ten element projektu jest związany z podwyższeniem standardów związanych z poszanowaniem środowiska naturalnego w otoczeniu Portu Lotniczego Gdańsk. Stanowisko to będzie miało charakter płyty o powierzchni 25.000 m2, która zostanie wykonana na wschód od istniejącej płyty postojowej (w odległości 794 m) z uwzględnieniem optymalnego połączenia stanowiska z projektowaną drogą kołowania.


  PRIORYTET: Priorytet VI: Drogowa i lotnicza sieć TEN-T
  DZIAŁANIE: 6.3: ROZWÓJ SIECI LOTNICZEJ TEN-T

  Port Lotniczy w Gdańsku – modernizacja infrastruktury lotniskowej po stronie airside

  W ramach realizacji projektu zostanie wykonany zjazd oraz powrót na drogę kołowania. Dzięki temu nie wystąpi blokada dla innych kołujących samolotów. Wokół stanowiska przewidziano płaszczyznę postojową i drogę dojazdową dla sprzętu obsługi technicznej.

  Budowa stanowiska, na którym zostanie skoncentrowana procedura odladzania, jest ważnym elementem ochrony środowiska, gdyż umożliwia zebranie zanieczyszczonych chemicznie ścieków i właściwe ich unieszkodliwienie. Spływające ze stanowiska ścieki z odmrażania i wody opadowe kierowane będą do zbiornika o 5-dobowym czasie przetrzymania, w którym zachodzić będzie biodegradacja odczynników chemicznych.

  Odladzanie samolotów jest kluczowym elementem infrastruktury, który jest związany z zapewnieniem bezpieczeństwa lotów w Porcie Lotniczym Gdańsk. Stanowisko do odladzania umożliwi jednoczesną obsługę dwóch samolotów kodu C (tj. samoloty, których referencyjna długość startu wynosi od 1.200 m do 1.800 m, długość skrzydeł od 24 m do 36 m, całkowity rozstaw zewnętrznych kół podwozia głównego od 6 m do 9 m) lub jednego kodu D z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa.

  Przewiduje się, że w okresie letnim stanowisko to może być wykorzystywane również jako płyta postojowa dla samolotów. Wody z nowej płyty w okresie letnim zostaną skierowane do kanalizacji deszczowej, natomiast w okresie stosowania środków do odladzania samolotów mieszanina roztopionego lodu wraz z pozostałością środków zostaną odprowadzone do zbiorników biodegradacji. Stanowisko zlokalizowane będzie na głównym kierunku 29 drogi startowej, z którego odbywa się ponad 75% operacji startów i lądowań.


  Projekt "Port Lotniczy w Gdańsku – modernizacja infrastruktury lotniskowej po stronie airside" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

  Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

  www.mrr.gov.pl • www.mi.gov.pl • www.cupt.gov.pl

  www.pois.gov.pl