Gdańsk -0 °C
 • Pomoc dla niepełnosprawnych
 • kontrast Kontrast
  Change language Sprache ändern изменить язык Zmień język
  A A A

  PROJEKT TEN-T

  Status inwestycji:

  w trakcie realizacji

  „Analiza długoterminowego dostosowania Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy, węzła TEN-T w północnej Polsce, do potrzeb transportu lotniczego”, któremu przyznano pomoc finansową Wspólnoty na podstawie Decyzji Komisji Europejskiej Nr C(2009) 4445 z dn. 3.6.2009

  Projekt Globalny obejmuje modernizację i rozwój lotniska w Gdańsku w celu stworzenia możliwości obsługi rosnącego ruchu pasażerskiego.
  Projekt globalny ten składa się z następujących etapów:
  I. Prace studialne objęte projektem „Analiza długoterminowego dostosowania Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy, węzła TEN-T w północnej Polsce, do potrzeb transportu lotniczego” polegają na stworzeniu niezbędnej dokumentacji, która umożliwi w dalszym etapie realizację prac inwestycyjnych, mających na celu optymalizację wykorzystania infrastruktury lotniskowej z uwzględnieniem aspektów związanych z intermodalnością
  i interoperacyjnością transportu.
  II. Działania inwestycyjne będą polegały przede wszystkim na lepszym wykorzystaniu istniejącej infrastruktury oraz zaplanowaniu rozwoju lotniska zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju społeczno-ekonomicznego regionu, zwiększenia bezpieczeństwa i uwzględnienia zasad ochrony środowiska. Inwestycje te są ujęte na liście kluczowych projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Port Lotniczy w Gdańsku ma zatwierdzone
  2 projekty, których oddziaływanie zostało określone w skali ponadregionalnej i krajowej.
  Realizacja Projektu w pośrednim stopniu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ w zakresie zwiększenia przepustowości i poprawy bezpieczeństwa
  w portach lotniczych. Projekty te są również ważne z punktu widzenia organizacji przez Polskę EURO 2012 w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa przy wzmożonym ruchu w porcie lotniczym.

  Celem pośrednim projektu będzie przygotowanie ogólnego planu i analiz projektów zgodnych z określonymi w tym planie priorytetami, umożliwiające dokonywanie strategicznych dla rozwoju Portu inwestycji.

  Pierwszy etap związany jest z realizacją prac studialnych, które mają dać odpowiedzi na zasadnicze pytania dotyczące optymalizacji kierunków rozwoju. Aby osiągnąć cel projektu przewiduje się realizację następujących zadań:
  1. Ogólny plan (Masterplan)
  2. Projekt systemu odprowadzania wód opadowych.
  3. Analizy projektów – wykonanie projektów budowlanych i/lub wykonawczych wynikających z opracowania Ogólnego planu (Masterplanu).
  4. Audyt zewnętrzny.

   

  Wyłączną odpowiedzialność za publikację ponosi jej autor. Unia Europejska nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie w jakikolwiek sposób informacji zawartych w niniejszej publikacji.