Gdańsk 18 °C
 • Pomoc dla niepełnosprawnych
 • kontrast Kontrast
  Change language Sprache ändern изменить язык Zmień język
  A A A

  Przedterminalowa płyta postojowa

  Wykonawca / dostawca:

  Status inwestycji:

  zakończona

  Kwota umowna:

  22831294 zł netto

  Przedterminalowa płyta postojowa (PPS) zlokalizowana będzie pomiędzy projektowanym terminalem pasażerskim (T2), projektowaną drogą kołowania, istniejącą płytą postoju samolotów (APRON 2) oraz budynkiem Ośrodka radiolokacyjnego PAŻP z drogą dojazdową.

  PRIORYTET: Priorytet VI: Drogowa i lotnicza sieć TEN-T
  DZIAŁANIE: 6.3: ROZWÓJ SIECI LOTNICZEJ TEN-T

  Port Lotniczy w Gdańsku - budowa drugiego terminalu pasażerskiego wraz z infrastrukturą oraz rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej

  Płyta postojowa PPS związana jest z budową Terminalu T2. Umożliwi ona obsługę płytową samolotów. PPS łączyć się będzie z istniejącą płytą postojową, nową drogą kołowania oraz nowym Terminalem 2. Dzięki jej wybudowaniu Port Lotniczy Gdańsk zyska 9 nowych stanowisk postojowych dla samolotów kodu C w linii przed terminalem pasażerskim oraz 6 stanowisk dla samolotów kodu C w drugiej linii.

  Powstanie również wewnętrzna droga kołowania na płycie postojowej. Płyta będzie dostosowana do postoju i kołowania samolotów kodu „C” oraz dwóch samolotów kodu „D” na wydzielonych stanowiskach.

  Szacowana powierzchnia PPS to ok. 68.000 m2.

  Łączna ilość stanowisk postojowych samolotów wynosi – 15. Część nawierzchni przeznaczona jest na jezdnie dla pojazdów technicznych i chodniki dla pasażerów i obsługi technicznej. Wody opadowe z terenu płyty postojowej włączone zostaną do lotniskowego systemu kanalizacji deszczowej, wyposażonej w urządzenia do oczyszczania ścieków opadowych, w zbiorniki do biodegradacji preparatów wykorzystywanych do odladzania nawierzchni i w zbiorniki retencyjne obniżające intensywność odpływu tych wód do odbiorników.

  Pod konstrukcją nawierzchni przewidziano kanalizację kablową pierwotną dla kabli zasilających maszty oświetlenia projektorowego o wysokości 16 i 20 m oraz pierwotną i wtórną dla kabli zasilających światła osiowe. Na nawierzchni PPS będzie wykonane oznakowanie poziome.

  Ciekawostki statystyczne z budowy Płyty Postoju Samolotów:

  - usunięto 68 768,00 m2 warstwy gruntu mineralno-organicznego i gleby na głębokości 0,2 – 2 m
  - wykopano 76 480,00 m2 koryta pod nawierzchnie i pobocza
  - wykonano 76 480,00 m2 wzmocnienia podłoża gruntowego (stabilizacji) przy użyciu spoiwa hydraulicznego
  - ułożono 74 980,00 m2 geokompozytu drenażowego
  - wykonano 55 018,00 m2 podbudowy z betonu C16/20
  - wykonano 55 018,00 m2 warstwy ścieralnej betonu kl. 35/45
  - ułożono 7 810,00 m kabli

   


  Projekt „Port Lotniczy w Gdańsku - budowa drugiego terminalu pasażerskiego wraz
  z infrastrukturą oraz rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

  Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

  www.mrr.gov.pl • www.mi.gov.pl • www.cupt.gov.pl


  www.pois.gov.pl