Gdańsk 1 °C
  • Pomoc dla niepełnosprawnych
  • kontrast Kontrast
    Change language Sprache ändern изменить язык Zmień język
    A A A

    Przystosowanie Portu do wymogów CAT II

    Wykonawca / dostawca:

    Status inwestycji:

    w trakcie realizacji

    Kwota umowna:

    59247870 zł netto

    Port lotniczy Gdańsk - modernizacja infrastruktury lotniskowej po stronie airside-kontynuacja" Celem inwestycji jest przystosowanie Portu lotniczego Gdańsk do wymagań operacji w CAT II przy RVR ≤ 350m, w zakresie:

    Wykonania energooszczędnego oświetlenia nawigacyjnego, z zastosowaniem inteligentnej technologii niskoprądowej, którego realizacja umożliwi wykonywanie lądowań w warunkach CAT II oraz startów przy RVR<350 m wraz z:
    - wykonaniem systemu ICE ALERT   oraz wykonaniem kanalizacji technicznej dla systemu AWOS,
    - wykonaniem poszerzenia poboczy DS (Drogi Startowej) do 2x7,5 m , podwyższenia nośności nawierzchni DS. do 70 PCN, maksymalnego dostosowania niwelety DS. do standardów wymagań i zaleceń Aneksu 14 ICAO,
    Przedsięwzięcie inwestycyjne obejmuje następujących zadania:

    1. Rozbudowa systemu oświetlenia nawigacyjnego - związanego z
    podwyższeniem kategorii lotniska;

    2. Rozbudowa infrastruktury towarzyszącej, która zawiera następujące
    elementy:
    • Dostosowanie systemu łączności poprzez jego rozbudowę;
    •  Zakup systemu monitoringu i zarządzania energią elektryczną;
    • Dostosowanie systemu sterowania światłami nawigacyjnymi;
    • Dostosowanie kanalizacji kablowej oraz kabli światłowodowych
      i miedzianych do potrzeb lotniskowych instalacji teletechnicznych.

     

    Wartość projektu:79.075.310 zł

    Wartość dofinansowania: :32.135.435 zł

    Cel projektu: Rozbudowa infrastruktury technicznej umożliwiająca utrzymanie parametrów docelowej przepustowości lotniska w ramach sieci TEN-T.

    Projekt numer POIS.06.03.00-00-013/12-00 pt.: „Port lotniczy Gdańsk - modernizacja infrastruktury lotniskowej po stronie airside-kontynuacja" realizowany jest w ramach działania 6.3 Rozwój sieci lotniczej TEN-T, priorytetu VI Drogowa i lotnicza sieć TEN-T, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013

    Dla rozwoju infrastruktury i środowiska


    www.mrr.gov.pl • www.mi.gov.pl • www.cupt.gov.pl

    www.pois.gov.pl