Gdańsk -1 °C
 • Pomoc dla niepełnosprawnych
 • kontrast Kontrast
  Change language Sprache ändern изменить язык Zmień język
  A A A

  Przystosowanie Portu do wymogów CAT II

  Wykonawca / dostawca:

  Status inwestycji:

  w trakcie realizacji

  Kwota umowna:

  59247870 zł netto

  Port lotniczy Gdańsk - modernizacja infrastruktury lotniskowej po stronie airside-kontynuacja" Celem inwestycji jest przystosowanie Portu lotniczego Gdańsk do wymagań operacji w CAT II przy RVR ≤ 350m, w zakresie:

  Wykonania energooszczędnego oświetlenia nawigacyjnego, z zastosowaniem inteligentnej technologii niskoprądowej, którego realizacja umożliwi wykonywanie lądowań w warunkach CAT II oraz startów przy RVR<350 m wraz z:
  - wykonaniem systemu ICE ALERT   oraz wykonaniem kanalizacji technicznej dla systemu AWOS,
  - wykonaniem poszerzenia poboczy DS (Drogi Startowej) do 2x7,5 m , podwyższenia nośności nawierzchni DS. do 70 PCN, maksymalnego dostosowania niwelety DS. do standardów wymagań i zaleceń Aneksu 14 ICAO,
  Przedsięwzięcie inwestycyjne obejmuje następujących zadania:

  1. Rozbudowa systemu oświetlenia nawigacyjnego - związanego z
  podwyższeniem kategorii lotniska;

  2. Rozbudowa infrastruktury towarzyszącej, która zawiera następujące
  elementy:
  • Dostosowanie systemu łączności poprzez jego rozbudowę;
  •  Zakup systemu monitoringu i zarządzania energią elektryczną;
  • Dostosowanie systemu sterowania światłami nawigacyjnymi;
  • Dostosowanie kanalizacji kablowej oraz kabli światłowodowych
   i miedzianych do potrzeb lotniskowych instalacji teletechnicznych.

   

  Wartość projektu:79.075.310 zł

  Wartość dofinansowania: :32.135.435 zł

  Cel projektu: Rozbudowa infrastruktury technicznej umożliwiająca utrzymanie parametrów docelowej przepustowości lotniska w ramach sieci TEN-T.

  Projekt numer POIS.06.03.00-00-013/12-00 pt.: „Port lotniczy Gdańsk - modernizacja infrastruktury lotniskowej po stronie airside-kontynuacja" realizowany jest w ramach działania 6.3 Rozwój sieci lotniczej TEN-T, priorytetu VI Drogowa i lotnicza sieć TEN-T, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013

  Dla rozwoju infrastruktury i środowiska


  www.mrr.gov.pl • www.mi.gov.pl • www.cupt.gov.pl

  www.pois.gov.pl