Gdańsk, 19OC
A A A

Przystosowanie Portu do wymogów CAT II

Wykonawca / dostawca:

Status inwestycji:

w trakcie realizacji

Kwota umowna:

59247870 zł netto

Port lotniczy Gdańsk - modernizacja infrastruktury lotniskowej po stronie airside-kontynuacja" Celem inwestycji jest przystosowanie Portu lotniczego Gdańsk do wymagań operacji w CAT II przy RVR ≤ 350m, w zakresie:
Wykonania energooszczędnego oświetlenia nawigacyjnego, z zastosowaniem inteligentnej technologii niskoprądowej, którego realizacja umożliwi wykonywanie lądowań w warunkach CAT II oraz startów przy RVR<350 m wraz z:
- wykonaniem systemu ICE ALERT   oraz wykonaniem kanalizacji technicznej dla systemu AWOS,
- wykonaniem poszerzenia poboczy DS (Drogi Startowej) do 2x7,5 m , podwyższenia nośności nawierzchni DS. do 70 PCN, maksymalnego dostosowania niwelety DS. do standardów wymagań i zaleceń Aneksu 14 ICAO,
Przedsięwzięcie inwestycyjne obejmuje następujących zadania:

1. Rozbudowa systemu oświetlenia nawigacyjnego - związanego z
podwyższeniem kategorii lotniska;

2. Rozbudowa infrastruktury towarzyszącej, która zawiera następujące
elementy:
  • Dostosowanie systemu łączności poprzez jego rozbudowę;
  •  Zakup systemu monitoringu i zarządzania energią elektryczną;
  • Dostosowanie systemu sterowania światłami nawigacyjnymi;
  • Dostosowanie kanalizacji kablowej oraz kabli światłowodowych
    i miedzianych do potrzeb lotniskowych instalacji teletechnicznych.

Wartość projektu:79.075.310 zł

Wartość dofinansowania: :32.135.435 zł

Cel projektu: Rozbudowa infrastruktury technicznej umożliwiająca utrzymanie parametrów docelowej przepustowości lotniska w ramach sieci TEN-T.

Projekt numer POIS.06.03.00-00-013/12-00 pt.: „Port lotniczy Gdańsk - modernizacja infrastruktury lotniskowej po stronie airside-kontynuacja" realizowany jest w ramach działania 6.3 Rozwój sieci lotniczej TEN-T, priorytetu VI Drogowa i lotnicza sieć TEN-T, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska


www.mrr.gov.pl • www.mi.gov.pl • www.cupt.gov.pl

www.pois.gov.pl

Kontakt