Gdańsk -0 °C
 • Pomoc dla niepełnosprawnych
 • kontrast Kontrast
  Change language Sprache ändern изменить язык Zmień język
  A A A

  Zakup systemu informacji odlotowej FIDS

  Wykonawca / dostawca:

  Status inwestycji:

  zakończona

  Kwota umowna:

  2 zł netto

  System Informacji Lotniczej (FIS) - to system oparty na centralnej bazie danych, który będzie umożliwiać gromadzenie i przetwarzanie informacji związanych z rejsami.

  PRIORYTET: Priorytet VI: Drogowa i lotnicza sieć TEN-T
  DZIAŁANIE: 6.3: ROZWÓJ SIECI LOTNICZEJ TEN-T

  Port Lotniczy w Gdańsku - budowa drugiego terminalu pasażerskiego wraz z infrastrukturą oraz rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej

  System będzie umożliwiać przekazywanie podróżnym stosownych informacji zgromadzonych w centralnej bazie danych poprzez różne media tj. wyświetlacze – monitory, tablice informacyjne, linijki, strony WWW, centrale telefoniczne, systemy automatycznej informacji głosowej.

  FIDS zostanie zaprojektowany zgodnie ze standardami IATA. System ten będzie stanowić rozbudowę istniejącego systemu FIS, który obecnie istnieje na terenie pierwszego Terminala, Terminala - Miasto, co będzie stanowiło jeden wspólnie sterowany system FIS.

  System będzie współpracować z system SITA, systemem dokowania samolotów A-VDGS i systemem nagłośnienia DSO. Integralną częścią systemu FIS stanowić będzie moduł wizualnej informacji podróżnych FIDS umożliwiający przekazywanie podróżnym poprzez różne media informacji o rejsach i dodatkowych informacji służb handlingowych oraz służb bezpieczeństwa. System Informacji Wizualnej dla Pasażerów będzie automatycznie przekazywany na serwis WWW Portu Lotniczego.

  System FIS będzie posiadać moduł umożliwiający przeprowadzenie analiz i tworzenie statystyk rejsowych. Planuje się, że moduł ten będzie monitorować:

  • Ilość lotów na godzinę;
  • Ilość lotów w ogóle;
  • Ilość lotów danej linii;
  • Ilość lotów danego typu samolotu;
  • Ilość opóźnień, ich przyczyny, czas trwania;
  • Ilość opóźnień dla danej linii.

  System będzie umożliwiać prezentację następujących informacji:

  • Rozkład przyloty;
  • Rozkład - odloty;
  • Bieżące - przyloty;
  • Bieżące - odloty; 
  • Bieżące - przyloty i odloty w sposób naprzemienny na jednym monitorze;
  • Odprawy (check-in);
  • Boarding - gate;
  • Bagaże;
  • Zestawienie bieżących gate’ów.

  Projekt "Port Lotniczy w Gdańsku - budowa drugiego terminalu pasażerskiego wraz z infrastrukturą oraz rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

  Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

  www.mrr.gov.pl • www.mi.gov.pl • www.cupt.gov.pl

  www.pois.gov.pl