Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy

Informacja o podmiocie

informacja lotniskowa 801 066 808

Z telefonów komórkowych +48 525 673 531 Koszt połączenia wg. stawek operatora sieci

Port Lotniczy Gdańsk

Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.
ul. Słowackiego 200
80-298 GDAŃSK
tel. +48 (58) 348 11 54
fax +48 (58) 345 22 83
NIP 522-00-10-256
Spółka zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000075422
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy: 125 290 000 złotych