Gdańsk 14 °C
 • Pomoc dla niepełnosprawnych
 • kontrast Kontrast
  Change language Sprache ändern изменить язык Zmień język

  Nazwa przetargu:

  Data publikacji: 2006-03-02
  Wprowadził(a):
  Udostępnij:
  A A A

  Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. przekazuje odpowiedzi na pytania, które wpłynęły od Wykonawców w przedmiotowym przetargu.

  Pytanie 1
  Zgodnie z zapisami SIWZ, rozdział VII, punkt 1 – termin związania ofertą wynosi 30 dni, tymczasem w Załączniku nr.1 – Formularz oferty, Wykonawca ma być związany ofertą przez okres 60 dni. Prosimy o informację, który termin jest prawidłowy.
  Odpowiedź
  W Załączniku nr.1 do SIWZ w pkt.3 popełniono pomyłkę pisarską. Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SIWZ (rozdz. VII, pkt.1) termin związania ofertą wynosi 30 dni .

  Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma na numer faksu: +48 58 345 22 83.