Gdańsk -2 °C
 • Pomoc dla niepełnosprawnych
 • kontrast Kontrast
  Change language Sprache ändern изменить язык Zmień język

  Nazwa przetargu:

  BUDOWA PŁYTY PRZEDHANGAROWEJ WRAZ Z DROGAMI KOŁOWANIA, DROGI TECHNICZNO-PATROLOWEJ ORAZ NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

  Data publikacji: 2020-08-27
  Wprowadził(a): Agnieszka Michajłow
  Data ost. aktualizacji: 2020-08-27, 16:28
  Udostępnij:
  A A A

  Zarząd Portu Lotniczego Gdańsk Sp. z o.o.

  ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zamówienia:

  BUDOWA PŁYTY PRZEDHANGAROWEJ WRAZ Z DROGAMI KOŁOWANIA, DROGI TECHNICZNO-PATROLOWEJ ORAZ NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

  Nr ref.:  1  / HANGAR GA  / 2020

  Postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z postanowieniami Zarządzenia nr 33/2010 Zarządu Spółki – Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. z dnia 30.03.2010 r. w sprawie opisu procedur stosowanych przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. dotyczących zawierania umów dla zadań nie objętych współfinansowaniem ze środków funduszy Unii Europejskiej (treść Zarządzenia jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego). Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy prawo zamówień publicznych.


  Na Przedmiot Zamówienia składa się:

  Kompleksowe wykonanie zadania:  BUDOWA PŁYTY PRZEDHANGAROWEJ WRAZ Z DROGAMI KOŁOWANIA, DROGI TECHNICZNO-PATROLOWEJ ORAZ NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, obejmujące kompleksowe wykonanie robót budowlanych w zakresie drogowo-lotniskowym/elektrycznym/sanitarnym.


  Zainteresowani Wykonawcy mogą uzyskać dalsze informacje oraz kompletne dokumenty przetargowe pod adresem:
  https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/371661