Gdańsk, 12OC
A A A

Nazwa przetargu:

Doprojektowanie (w zakresie projektu wykonawczego) i budowa: Airport City Gdańsk Zespół budynków biurowo-usługowych z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową – etap I (budynek B I) położony przy ulicy Słowackiego w Gdańsku

Data publikacji: 2019-08-09
Wprowadził(a): Agnieszka Michajłow
Data ost. aktualizacji: 2019-08-09, 12:59
Modyfikował(a): Agnieszka Michajłow
Ilość odsłon: 1542

Zarząd Portu Lotniczego Gdańsk Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zamówienia:

Doprojektowanie (w zakresie projektu wykonawczego) i budowa: Airport City Gdańsk Zespół budynków biurowo-usługowych z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową – etap I (budynek B I) położony przy ulicy Słowackiego w Gdańsku.

Nr ref.:  B I / ACG / 2019

Postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z postanowieniami Zarządzenia nr 33/2010 Zarządu Spółki – Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. z dnia 30.03.2010 r. w sprawie opisu procedur stosowanych przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. dotyczących zawierania umów dla zadań nie objętych współfinansowaniem ze środków funduszy Unii Europejskiej (treść Zarządzenia jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego). Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem Zamówienia jest Doprojektowanie (w zakresie projektu wykonawczego) i budowa: Airport City Gdańsk Zespół budynków biurowo-usługowych z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową – etap I (budynek B I) położony przy ulicy Słowackiego w Gdańsku wraz z:
−    doprojektowaniem (w zakresie projektu wykonawczego) i realizacją wszystkich niezbędnych instalacji i mediów
w zakresie od budynku B I do granicy działki, na której będzie realizowany przedmiot zamówienia,
−    doprojektowaniem (w zakresie projektu wykonawczego) i realizacją sieci zewnętrznych sanitarnych
i teletechnicznych wraz z połączeniem zewnętrznych sieci do granicy działki, na której będzie realizowany budynek B I (sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć kanalizacji deszczowej, retencja rurowa i/lub zbiorniki retencyjne zewnętrzne).

Zainteresowani Wykonawcy mogą uzyskać dalsze informacje oraz kompletne dokumenty przetargowe pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/247164

 

 

Kontakt