Gdańsk, 22OC
A A A

Nazwa przetargu:

DOSTAWA EKOLOGICZNYCH ŚRODKÓW CHEMICZNYCH DO ODLADZANIA NAWIERZCHNI LOTNISKOWYCH NA SEZON ZIMOWY 2013/2014

Data publikacji: 2013-07-30
Wprowadził(a):
Ilość odsłon: 199

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi

Nazwa nadana Zamówieniu: DOSTAWA EKOLOGICZNYCH ŚRODKÓW CHEMICZNYCH DO ODLADZANIA NAWIERZCHNI LOTNISKOWYCH NA SEZON ZIMOWY 2013/2014.

Ogłoszenie zostało przekazane w celu publikacji do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 26.07.2013 r.
Treść ogłoszenia jest dostępna w bazie danych TED Unii Europejskiej: Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej:  2013/S 146-254692 (data opublikowania: 30.07.2013 r.).

Treść ogłoszenia:

Zainteresowani Wykonawcy mogą uzyskać dalsze informacje oraz kompletne dokumenty przetargowe w poniższych załącznikach (pliki do pobrania):

1) ogłoszenie opublikowane.pdf - treść ogłoszenia opublikowana w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej,

2) SIWZ.pdf - treść Specyfikacji Istotnych Waruków Zamówienia wraz z załącznikami.

2a) projekt umowy.pdf - wzór umowy

W celach informacyjnych Zamawiający udostępnia wersję edytowalną Załączników nr.1,3,4,5 oraz 6 do SIWZ - plik do pobrania: zal_1_3_4_5_6.doc .

powiązane

Wybór oferty

Kontakt