Gdańsk, 13OC
A A A

Nazwa przetargu:

Dostawa ekologicznych środków chemicznych do odladzania nawierzchni lotniskowych na sezon zimowy 2017/2018

Data publikacji: 2017-09-22
Wprowadził(a):
Ilość odsłon: 156

 

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe
Dostawy


Nazwa nadana Zamówieniu:"Dostawa ekologicznych środków chemicznych do odladzania nawierzchni lotniskowych na sezon zimowy 2017/2018"

Ogłoszenie zostało przekazane w celu publikacji do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 18/09/2017r.
Treść ogłoszenia jest dostępna w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej: 2017/S182-373974 (data opublikowania: 22/09/2017r.).

Zainteresowani Wykonawcy mogą uzyskać dalsze informacje oraz kompletne dokumenty przetargowe w poniższych załącznikach (pliki do pobrania):
1) oo_odl17.pdf - treść ogłoszenia opublikowana w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej,
2) SIWZ_odl17.pdf - treść Specyfikacji Istotnych Waruków Zamówienia,
3) SIWZ_odl17_zal1.docSIWZ_odl17_zal2.doc, SIWZ_odl17_zal3.doc - załączniki nr.1, 2 i 3  do Specyfikacji Istotnych Waruków Zamówienia.

Kontakt