Gdańsk 17 °C
 • Pomoc dla niepełnosprawnych
 • kontrast Kontrast
  Change language Sprache ändern изменить язык Zmień język

  Nazwa przetargu:

  DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ I ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

  Data publikacji: 2015-04-27
  Wprowadził(a):
  Udostępnij:
  A A A

  Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

  Dostawy

  Nazwa nadana Zamówieniu: „KOMPLEKSOWA DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ OBEJMUJĄCA DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ I ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA PORTU
  LOTNICZEGO GDAŃSK SPÓŁKI Z O.O.”

  Ogłoszenie zostało przekazane w celu publikacji do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 21/04/2015.

  Treść ogłoszenia jest dostępna w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej: 2015/S 081-144659 (data opublikowania: 25.04.2015r.).

  Zainteresowani Wykonawcy mogą uzyskać dalsze informacje oraz dokumenty przetargowe w poniższych załącznikach (pliki do pobrania):

  1) ogłoszenie opublikowane (pdf) - treść ogłoszenia opublikowana w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej,

  2) SIWZ (pdf) - treść Specyfikacji Istotnych Waruków Zamówienia,

  3) Załącznik nr 7 do SIWZ (pdf) - Charakterystyka energetyczna przyłączy Zamawiającego.

  W celach informacyjnych Zamawiający udostępnia wersję edytowalną Załączników nr.1,3,4,5,6 oraz 8 do SIWZ - plik do pobrania: załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej (doc) .