Gdańsk 8 °C
 • Pomoc dla niepełnosprawnych
 • kontrast Kontrast
  Change language Sprache ändern изменить язык Zmień język

  Nazwa przetargu:

  DOSTAWA SPRZĘTU DO UTRZYMANIA NAWIERZCHNI LOTNISKOWYCH

  Data publikacji: 2011-02-07
  Wprowadził(a):
  Udostępnij:
  A A A


  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ZAMÓWIENIA SEKTOROWE
  Dostawy

  Nazwa nadana Zamówieniu: Dostawa sprzętu do utrzymania nawierzchni lotniskowych.
  Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego: nie nadano
  Ogłoszenie zostało przekazane w celu publikacji

  do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 01.02.2011 r.

  Treść ogłoszenia jest dostępna w bazie danych TED Unii Europejskiej: Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej: 2011/S 25– 040510.

  (data opublikowania: 05.02.2011 r.)

  Zainteresowani Wykonawcy mogą uzyskać dalsze informacje oraz kompletne dokumenty przetargowe w poniższych w załącznikach:
  Treść ogłoszenia – pobierz plik (PDF)
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz załącznikami – pobierz plik (PDF)
  Załącznik nr 4 do SIWZ - pobierz plik (ZIP)

  Kontakt:
  Pan Henryk Szymerkowski
  Tel. +48 58 3481154.
  Faks +48 58 3452283.