Gdańsk, -0OC
A A A

Nazwa przetargu:

Dostawa sprzętu do utrzymania nawierzchni lotniskowych

Data publikacji: 2018-02-09
Wprowadził(a):
Ilość odsłon: 140

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Nazwa nadana Zamówieniu:

„Dostawa sprzętu do utrzymania nawierzchni lotniskowych”

Ogłoszenie zostało przekazane w celu publikacji do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 07.02.2018 roku.
Treść ogłoszenia jest dostępna w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej:2018/S 028-062231 (data opublikowania: 09/02/2018 r.).

Treść opublikowanego ogłoszenia: plik do pobrania

Zainteresowani Wykonawcy mogą uzyskać dalsze informacje oraz kompletne dokumenty przetargowe w poniższych załącznikach (pliki do pobrania):

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: SIWZ

Załączniki w wersji edytowalnej: Załączniki edytowalne 

Kontakt