Gdańsk, 11OC
A A A
Data publikacji: 2016-10-19
Wprowadził(a):
Ilość odsłon: 145

 

dotyczy zamówienia: "Dostawa sprzętu do utrzymania nawierzchni lotniskowych"

Port Lotniczy Gdańsk Sp . z o.o. niniejszym przekazuje informację z sesji otwarcia ofert złożonych w postępowaniu na „DOSTAWĘ SPRZĘTU DO UTRZYMANIA NAWIERZCHNI LOTNISKOWYCH”.
Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 19.10.2016 r. o godz. 10:05 w siedzibie Zamawiającego - Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o., ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk.


plik do pobrania: pobierz_plik


Przed otwarciem ofert zamawiający poinformował, ze zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę netto 2 400 000,00 zł.

Kontakt