Gdańsk, 21OC
A A A

Nazwa przetargu:

KOMPLEKSOWA DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ OBEJMUJĄCA DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ I ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK SPÓŁKI Z O.O.

Data publikacji: 2013-11-12
Wprowadził(a):
Ilość odsłon: 213

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Nazwa nadana Zamówieniu: „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca dostawę energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla portu lotniczego Gdańsk Spółki z o.o.”

Ogłoszenie zostało przekazane w celu publikacji do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 07.11.2013 r.
Treść ogłoszenia jest dostępna w bazie danych TED Unii Europejskiej: Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej: 2013/S 218-380094 (data opublikowania: 09.11.2013 r.).

Zainteresowani Wykonawcy mogą uzyskać dalsze informacje oraz kompletne dokumenty przetargowe w poniższych załącznikach (pliki do pobrania):

1) ogłoszenie opublikowane (pdf) - treść ogłoszenia opublikowana w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej,

2) SIWZ (pdf) - treść Specyfikacji Istotnych Waruków Zamówienia wraz z załącznikami (1,2,3,4,5,6,8),

3) Załącznik nr 7 do SIWZ (pdf) - Charakterystyka przyłączy PLG.

W celach informacyjnych Zamawiający udostępnia wersję edytowalną Załączników nr.1,3,4,5,6 oraz 8 do SIWZ - plik do pobrania: załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej (doc) .

Kontakt