Gdańsk -2 °C
 • Pomoc dla niepełnosprawnych
 • kontrast Kontrast
  Change language Sprache ändern изменить язык Zmień język

  Nazwa przetargu:

  KOMPLEKSOWA DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ OBEJMUJĄCA DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ I ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK SPÓŁKI Z O.O.

  Data publikacji: 2013-11-12
  Wprowadził(a):
  Udostępnij:
  A A A

  Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

  Dostawy

  Nazwa nadana Zamówieniu: „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca dostawę energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla portu lotniczego Gdańsk Spółki z o.o.”

  Ogłoszenie zostało przekazane w celu publikacji do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 07.11.2013 r.
  Treść ogłoszenia jest dostępna w bazie danych TED Unii Europejskiej: Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej: 2013/S 218-380094 (data opublikowania: 09.11.2013 r.).

  Zainteresowani Wykonawcy mogą uzyskać dalsze informacje oraz kompletne dokumenty przetargowe w poniższych załącznikach (pliki do pobrania):

  1) ogłoszenie opublikowane (pdf) - treść ogłoszenia opublikowana w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej,

  2) SIWZ (pdf) - treść Specyfikacji Istotnych Waruków Zamówienia wraz z załącznikami (1,2,3,4,5,6,8),

  3) Załącznik nr 7 do SIWZ (pdf) - Charakterystyka przyłączy PLG.

  W celach informacyjnych Zamawiający udostępnia wersję edytowalną Załączników nr.1,3,4,5,6 oraz 8 do SIWZ - plik do pobrania: załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej (doc) .