Gdańsk -1 °C
 • Pomoc dla niepełnosprawnych
 • kontrast Kontrast
  Change language Sprache ändern изменить язык Zmień język

  Nazwa przetargu:

  Sprzedaż materiałów z rozbiórki hangaru lotniczego Nr 2 znajdującego się na terenie Portu Lotniczego Gdańsk

  Data publikacji: 2009-05-21
  Wprowadził(a):
  Udostępnij:
  A A A

  ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU
  W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI HANGARU LOTNICZEGO NR 2 ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA TERENIE PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK. 

  OGŁASZANYM PRZEZ

  SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ „PORT LOTNICZY GDAŃSK ” Gdańsk, Ul. Słowackiego 200, 80-298, TEL 341 24 55, FAX 345 22 83

  Port Lotniczy Gdańsk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym w formie licytacji ustnej na sprzedaż materiałów z rozbiórki Hangaru Lotniczego Nr 2 znajdującego się na terenie Portu Lotniczego Gdańsk.
  Licytacja ustna odbędzie się w dniu 05.06.2009 roku, o godzinie 1100 w siedzibie Zamawiającego – ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk, sala konferencyjna na parterze.
  Przedmiotem licytacji będzie wybór najkorzystniejszej oferty na sprzedaż materiałów z rozbiórki Hangaru Lotniczego Nr 2 zgodnie z warunkami określonymi w regulaminie licytacji stanowiącej załącznik do niniejszego zaproszenia.
  Pragniemy zaprosić Państwa do udziału w licytacji, której ceną wywoławczą jest kwota 1000,00 zł netto bez podatku od towarów i usług VAT. Licytacja będzie odbywała się na następujących warunkach:

  1. postąpienie wynosić będzie 500,00 zł netto lub wielokrotność tej sumy.
  2. Zamknięcie licytacji nastąpi z chwilą, kiedy na zaproponowaną najwyższą cenę nie zostanie wysunięta kolejna od niej wyższa o minimum 500,00 zł.
  3. Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. zawrze umowę na sprzedaż materiałów z rozbiórki Hangaru Lotniczego Nr 2 z tym z pośród licytujących, który zaoferuje w trakcie licytacji najwyższą cenę.

  Osoba do kontaktu :

  Krzysztof Lange – Tel. 348 – 11 – 35, tel. kom. 0 – 602 – 606 – 690.


  Regulamin przetargu - pobierz tutaj>>