Gdańsk -1 °C
 • Pomoc dla niepełnosprawnych
 • kontrast Kontrast
  Change language Sprache ändern изменить язык Zmień język

  Nazwa przetargu:

  Sprzedaż materiału z frezowania nawierzchni bitumicznej

  Data publikacji: 2015-08-21
  Wprowadził(a):
  Udostępnij:
  A A A

  OGŁOSZENIE
  ZARZĄDU SPÓŁKI Z O.O. „PORT LOTNICZY GDAŃSK”
  w sprawie
  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na

  "Sprzedaż materiału z frezowania nawierzchni bitumicznej znajdującego się na terenie
  Portu Lotniczego Gdańsk".

  1. Dane Sprzedającego.
  Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. 80 – 298 Gdańsk, ul. Słowackiego 200.
  Tel. +48 58 348 11 54.
  Faks +48 58 345 22 83.
  Ogólny adres internetowy : www.airport.gdansk.pl

  2. Krótki opis przedmiotu Sprzedaży.
  Materiał pochodzący z frezowania bitumicznej warstwy ścieralnej drogi startowej,
  ilość około 10 000 m3, cena wywoławcza 100 zł/m3 netto, materiał jest składowany na hałdach w
  Porcie Lotniczym Gdańsk, załadunek i transport materiału leży po stronie odbiorcy, odbiorca przed odbiorem materiału musi uzyskać przepustki oraz zezwolenie na poruszanie się dla pracowników realizujących transport.

  3. Termin i miejsce składania ofert.
  Pisemne oferty w zamkniętej kopercie z napisem "Oferta – frez", należy składać do dnia 14.09.2015 do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego, ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk – sekretariat II p.

  4. Termin i miejsce otwarcia ofert.
  Otwarcie ofert nastąpi w obecności przedstawicieli oferentów dnia 14.09.2015 roku, o godz. 10:05 w siedzibie Zamawiającego, ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk – sala konferencyjna II p.

  5. Kontakt ze Sprzedającym.
  Osoba upoważniona do kontaktu w dni robocze, w godzinach 08:00-15:00 od dnia ukazania się ogłoszenia,
  Henryk Szymerkowski Z– ca Kierownika Działu Eksploatacji i Inwestycji
  tel. +48 58 348 1135, tel.kom. 604 220 012.