Gdańsk, 13OC
A A A

Nazwa przetargu:

Sprzedaż materiału z frezowania nawierzchni bitumicznej znajdującego się na terenie Portu Lotniczego Gdańsk

Data publikacji: 2016-10-26
Wprowadził(a):
Ilość odsłon: 154

 

OGŁOSZENIE
ZARZĄDU SPÓŁKI Z O.O. „PORT LOTNICZY GDAŃSK”
w sprawie
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na "sprzedaż materiału z frezowania nawierzchni bitumicznej znajdującego się na terenie
Portu Lotniczego Gdańsk".

1. Dane Sprzedającego.
Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. 80 – 298 Gdańsk, ul. Słowackiego 200.
Tel. +48 58 348 11 11.
Faks +48 58 345 22 83.
Ogólny adres internetowy : www.airport.gdansk.pl

2. Krótki opis przedmiotu Sprzedaży.
Materiał pochodzący z frezowania bitumicznej warstwy ścieralnej drogi startowej,
ilość około 4 - 5 tyś ton, cena wywoławcza 35 zł/t netto, materiał jest składowany na hałdach w Porcie Lotniczym Gdańsk, załadunek (ładowarka z wagą) i transport materiału leży po stronie odbiorcy, odbiorca przed odbiorem materiału musi uzyskać przepustki oraz zezwolenie na poruszanie się dla pracowników realizujących transport.
"W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy wraz z ofertą przedłożą ważną na 2016 rok decyzję w zakresie gospodarowania odpadami dla kodu odpadu 17 01 81 (Odpady z remontów i przebudowy dróg) ".

3. Termin i miejsce składania ofert.
Pisemne oferty w zamkniętej kopercie z napisem "Oferta – frez", należy składać do dnia 09.11.2016 do godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego, ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk – sekretariat II p.

4. Termin i miejsce otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w obecności przedstawicieli oferentów dnia 09.11.2016 roku, o godz. 1005 w siedzibie Zamawiającego, ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk – sala konferencyjna na parterze.

5. Kontakt z Sprzedającym.
Osoba upoważniona do kontaktu w dni robocze, w godzinach 8-15 od dnia ukazania się ogłoszenia, Henryk Szymerkowski, kierownik Działu Eksploatacji.
tel. 058/348-1135, tel. kom. 604 220 012.

Kontakt