Gdańsk -2 °C
 • Pomoc dla niepełnosprawnych
 • kontrast Kontrast
  Change language Sprache ändern изменить язык Zmień język

  Nazwa przetargu:

  UMOWA RAMOWA DLA DOSTAWY EKOLOGICZNYCH ŚRODKÓW CHEMICZNYCH DO ODLADZANIA NAWIERZCHNI LOTNISKOWYCH NA SEZON ZIMOWY 2011/2012

  Data publikacji: 2011-11-11
  Wprowadził(a):
  Udostępnij:
  A A A

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ZAMÓWIENIA SEKTOROWE
  Dostawy

  Nazwa nadana Zamówieniu: UMOWA RAMOWA DLA DOSTAWY EKOLOGICZNYCH ŚRODKÓW CHEMICZNYCH DO ODLADZANIA NAWIERZCHNI LOTNISKOWYCH NA SEZON ZIMOWY 2011/2012.
  Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego: nie nadano
  Ogłoszenie zostało przekazane w celu publikacji
  do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 07.11.2011 r.
  Treść ogłoszenia jest dostępna w bazie danych TED Unii Europejskiej: Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej: 2011/S 217 – 354621.
  (data opublikowania: 11.11.2011 r.)

  Zainteresowani Wykonawcy mogą uzyskać dalsze informacje oraz kompletne dokumenty przetargowe w poniższych w załącznikach:
  Treść ogłoszenia – pobierz plik (PDF)
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz załącznikami – pobierz plik (PDF)
  Wzór umowy - pobierz plik (PDF)

  Kontakt:
  Pan Grzegorz Trzoska
  Tel. +48 58 3481154.
  Faks +48 58 3452283.