Gdańsk, 12OC
A A A

Nazwa przetargu:

UMOWA RAMOWA DLA DOSTAWY EKOLOGICZNYCH ŚRODKÓW CHEMICZNYCH DO ODLADZANIA NAWIERZCHNI LOTNISKOWYCH NA SEZON ZIMOWY 2011/2012

Data publikacji: 2011-11-11
Wprowadził(a):
Ilość odsłon: 199

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ZAMÓWIENIA SEKTOROWE
Dostawy

Nazwa nadana Zamówieniu: UMOWA RAMOWA DLA DOSTAWY EKOLOGICZNYCH ŚRODKÓW CHEMICZNYCH DO ODLADZANIA NAWIERZCHNI LOTNISKOWYCH NA SEZON ZIMOWY 2011/2012.
Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego: nie nadano
Ogłoszenie zostało przekazane w celu publikacji
do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 07.11.2011 r.
Treść ogłoszenia jest dostępna w bazie danych TED Unii Europejskiej: Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej: 2011/S 217 – 354621.
(data opublikowania: 11.11.2011 r.)

Zainteresowani Wykonawcy mogą uzyskać dalsze informacje oraz kompletne dokumenty przetargowe w poniższych w załącznikach:
Treść ogłoszenia – pobierz plik (PDF)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz załącznikami – pobierz plik (PDF)
Wzór umowy - pobierz plik (PDF)

Kontakt:
Pan Grzegorz Trzoska
Tel. +48 58 3481154.
Faks +48 58 3452283.

Kontakt