Gdańsk, 11OC
A A A
Data publikacji: 2016-11-24
Wprowadził(a):
Ilość odsłon: 145

dotyczy zamówienia: "Dostawa sprzętu do utrzymania nawierzchni lotniskowych"

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 15 września 2016 roku (Dz.U./S S178 15/09/2016 320169-2016-PL).

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 907, ze zm. zwanej dalej „ustawą”), Zamawiający informuje, iż za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę Wykonawcy:

Overaasen AS
Roald Amundsens veg 1
2816, Gjovik, Norwegia

Zestawienie wyników przekazujemyw załączonej tabeli: plik_do_pobrania

Kontakt