Gdańsk 18 °C
 • Pomoc dla niepełnosprawnych
 • kontrast Kontrast
  Change language Sprache ändern изменить язык Zmień język

  Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. przekazuje wyjaśnienia treści SIWZ w związku z pytaniami, które wpłynęły od Wykonawców.

  Pytanie 1
  W nawiązaniu do wprowadzonych dnia 15.01.2010r. przez Zamawiającego zmian do SIWZ cyt. „8. W przypadku wadium w formie poręczenia lub gwarancji powinno one zawierać zobowiązanie gwaranta do niezwłocznej zapłaty, nie później jednak niż w 14 dni od dnia wezwania, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy” proszę o informację czy taka treść gwarancji ubezpieczeniowej (przedstawiona w załączeniu) spełni wymagania Zamawiającego określone w SIWZ po zmianach.
  Odpowiedź
  Ocena spełniania przez gwarancję wadialną wymogów SIWZ nastąpi w trakcie badania złożonych ofert.

  Pytanie 2
  Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiast rur polimerobetonowych, rur GRP o równoważnych parametrach?
  Odpowiedź
  Nie.